skip to Main Content

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις 10.000 ανέργων με επιδότηση μισθού

Ευκαιρία για πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας από 30 ως 66 ετών δίνει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο θα επιχορηγήσει επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να προχωρήσουν στις προσλήψεις.
Η νέα δράση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στοχεύει στην πρόσληψη ανέργων από ιδιωτικές επιχειρήσεις και είναι από τις λίγες που έχουν διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια, δίνοντας ανάσα και στους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών.
Ο ΟΑΕΔ με το νέο πρόγραμμα για ανέργους από 30 εως 66 ετών θα διευρύνει τα ηλικιακά όρια στο εν λόγω πρόγραμμα διότι όλα τα προηγούμενα προγράμματα για ανέργους αφορούσαν ηλικίες έως 35 ετών ενώ το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 12 μήνες . Συγκεκριμένα το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προβλέπει προσλήψεις 10.000 ανέργων ηλικίας από 30 εώς 66 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με επιδότηση 450 ευρώ το μήνα και για 12 μήνες ενώ ο συνολικός προυπολογισμός του προγράμματος του ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 54 εκατ. ευρώ. Ο μισθός των ανέργων , που θα είναι επιτυχόντες του προγράμματος του ΟΑΕΔ , θα είναι περίπου 450 ευρώ.
Το Νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ηλικίες 30 εως 66 ετών προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χωρίς να δεσμεύονται ότι, θα πρέπει να επιλέξουν τον άνεργο, που θα τους υποδείξει ο ΟΑΕΔ Οι άνεργοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, να έχουν συμπληρώσει το ατομικό δελτίο στα ΚΠΑ του Οργανισμού για τα προσόντα τους και τις δεξιότητες τους , και να μην έχουν απασχοληθεί το τελευταίο έτος στην ίδια επιχείρηση , με επιδότηση, που μπορεί να τους ξαναπροσλάβει, έστω και με αλλαγή νομικής μορφής.
Η επιχείρηση θα επιδοτείται με 18 ευρώ, ημερησίως, και για διάστημα 25 ημερών, κάθε μήνα, δηλαδή, με 450 ευρώ για κάθε άνεργο που θα προσλάβει. Επισημαίνεται ότι, η επιδότηση καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους και δεν είναι η τελική αμοιβή για τον εργαζόμενο. Αντίθετα, η τελική αμοιβή διαμορφώνεται, με βάση τα όσα προβλέπει η Εργασιακή και Ασφαλιστική Νομοθεσία. Προϋποθέσεις Οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο Πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις, που κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την επιβολή της αίτησης, έχουν προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν, με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Αν μία επιχείρηση προσλάβει άνεργο και μειώσει το προσωπικό της θα πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, διαφορετικά θα χάσει το τμήμα της επιδότησης, που αντιστοιχεί στις θέσεις εργασίας που μείωσε.
Ποιές επιχειρήσεις δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα
– Δημόσιες επιχειρήσεις.
– Νυχτερινά κέντρα.
– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας και Φύλαξης (Security).
– Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων (Telemarketing).
– Εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
– Επιχειρήσεις για τα Υποκαταστήματα ή τα Γραφεία τους στο Εξωτερικό.
– Εξωχώριες εταιρίες (Off – shore). – ΚΤΕΛ.
– Σύλλογοι και Σωματεία, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. – Επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (λογιστές, ασφαλιστές, πολιτικοί μηχανικοί κ.τ.λ.) εκτός από τις επιχειρήσεις, που απασχολούν προσωπικό εκτός της έδρας τους.
– Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Αλιείας και της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και επιχειρήσεις, που ασχολούνται με τη μεταπώληση προϊόντων σε εμπόρους.
– Επιχειρήσεις, που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από Κρατικές ενισχύσεις.
– Επιχειρήσεις, που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, υπό τον όρο ότι, θα προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν από τη μεταβίβαση ή την αλλαγή της νομικής μορφής τους.
– Επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται «προβληματικές».
έλος, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη ανέργων σε επιχείρηση, που είχε απασχοληθεί τον προηγούμενο χρόνο, ακόμη και αν η επιχείρηση έχει αλλάξει νομική μορφή όταν υποβάλλει το αίτημα. Επίσης, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη με επιδότηση για άτομα, που θα απασχοληθούν σε νυχτερινές βάρδιες (22.00 – 06.00).
Για το τρέχον έτος το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 20 εκατ., για το επόμενο έτος το ίδιο ποσό, ενώ για το 2016 η δαπάνη του θα αγγίξει τα 14 εκατ. ευρώ.
Οι ανοικτές θέσεις
Στις Περιφέρειες Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ηπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο θα προσληφθούν 5.680 άνεργοι, ενώ στις Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας θα ωφεληθούν 4.320 άνεργοι.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι που έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης, διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και ηλικία από 30 έως 66 ετών.
Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα άτομα που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο:
Είχαν απασχοληθεί καθ” οιονδήποτε τρόπο στην ίδια ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας,
Είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή /και δευτερεύουσα),
Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση, ή τέλος,
Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.
Αιτήσεις – επιλογή ωφελουμένων
Μόλις γίνει η δημοσίευση της πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα (www.oaed.gr). Ταυτόχρονα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Επίσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα, ενώ όπως συμβαίνει και στα περισσότερα προγράμματα μέσα σε τριάντα ημέρες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου. Τέλος, η επιλογή των ωφελουμένων δεν θα γίνει με βάση τα κριτήρια του ΟΑΕΔ, αλλά με ευθύνη των ίδιων των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, ο ΟΑΕΔ θα μπορεί να προτείνει ανέργους στις επιχειρήσεις.
ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Back To Top