skip to Main Content
C495d4ef1ce9888b692b12483cd3d3a8 L

ΟΑΕΔ τέσσερα προγράμματα για πεντάμηνα το 2014

Ξεκινά προς το τέλος του καλοκαιριού, η προκήρυξη των τεσσάρων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ , για 49.761 άτομα. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν με πεντάμηνα σε δήμους όλης της χώρας καθώς και σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου
Η αμοιβή των απασχολουμένων θα είναι 748 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών, από τα οποία τα 499 θα είναι καθαρή αμοιβή και τα 258 ασφαλιστικές εισφορές. Συνολικά, η αμοιβή του πενταμήνου θα είναι 3.470 ευρώ. Για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, η αμοιβή θα είναι 652 ευρώ το μήνα εκ των οποίων τα 427 θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 225 ασφαλιστικές εισφορές, ενώ η συνολική αμοιβή θα είναι 3.260 ευρώ. Τα κριτήρια επιλογής είναι: – Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου ή του / της συζύγου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. – Το ύψος του ετήσιου ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος. – Ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων. Οι ωφελούμενοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα πρέπει να είναι: – Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. – Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς. – Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ νέοι άνεργοι, ηλικίας 18 έως 29 ετών. – Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. – ‘Ανεργοι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα (ΑΕΙ-ΤΕΙ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

www.dikaiologitika.gr

Back To Top