skip to Main Content
Drak1

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΝΑΓΗ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτου για τις αρμοδιότητες τοιυ Αντιπεριφερειάρχη Παναγή Δρακουλόγκωνα που σε γενικές γραμμές είναι οι ακόλουθες:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 6).

β. Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού (άρθρο 12)

γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (άρθρο 16).

δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)

ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)

στ.Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (άρθρο 27)

ζ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5, παρ. 2, περ. δ και παρ. 3, περ. δ).

η. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2, περ. β).

θ. Την έγκριση δαπάνης.

ι. Την υπογραφή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και της δέσμευσης της αντίστοιχης πίστωσης (άρθρο 2 Π.Δ. 113/2010), καθώς και την θεώρηση και αναγνώριση των αντίστοιχων δαπανών (άρθρα 21 & 22 Ν.2362/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης που εκτελείται από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

ια. Την υπογραφή των συμβάσεων μέχρι του ποσού των 60.000,00 € (συν Φ.Π.Α)

ιβ.Την αρμοδιότητα έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης και συγκρότησης συνεργείου παροχής υπερωριακής εργασίας για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας (άρθρο 16, Ν. 3205/2003).

 

Back To Top