skip to Main Content
Maimou11

ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & Η ΝΕΑ “ΜΠΑΡΟΥΦΟΛΟΓΙΑ” ΤΩΝ “ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ”

Πολλάκις έχω πει ότι ο τόπος στερείται σοβαρής αντιπολίτευσης…Γι’αυτό και η Δημοτική Αρχή Παρίση έχει κάνει δύο συνεχόμενους υγιεινούς εκλογικούς περιπάτους…Διότι όταν την αντιπολίτευση προσπαθούν να ασκήσουν τα παρα-site με ανώνυμα “κατασκευάσματα” “πικραμένων των εκλογών” και “πολιτικών φαντασμάτων” περασμένων δεκαετιών, μόνο τον οίκτο και τον γέλωτα της κοινής γνώμης μπορούν να προκαλέσουν. Έτσι και σήμερα με το ανώνυμο πόνημα για τις παιδικές χαρές όπου κατηγορούν τον Δήμο για αδράνεια. Έχουν όμως δίκιο; Σαφώς και όχι. Διαβάστε παρακάτω τις ενέργειες που έκανε η δημοτική αρχή σε αυτό το θέμα:

1.                     Καταγραφή των υφισταμένων παιδικών χαρών σε επτά (7) Δημοτικές Ενότητες και σε μία (1) Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Κεφαλλονιάς. Η Καταγραφή έγινε με πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση του χώρου κάθε παιδικής χαράς , ο προσδιορισμός της θέσης με ενδεικτικές συνταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87 καθώς και σύνταξη σχετικού τεύχους για κάθε Δημοτική Ενότητα και Δημοτική Κοινότητα και σύνταξη γενικού χάρτη αποτύπωσης θέσης όλων των παιδικών χαρών του Δήμου μας. Συνολικά καταγράφηκαν 119 υφιστάμενες παιδικές χαρές.

2.                     Στη συνέχεια αποστάληκαν στην Επιτροπή Παιδικών Χαρών οχτώ (8) τεύχη σχετικά με τις παιδικές χαρές όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κεφαλλονιάς, για τις δικές τους ενέργειες βάσει του άρθρου 9 παρ. 2α της αρ. 28492/11-5-2009/ΦΕΚ931Β/18-5-2009 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. (σχετικό το Α.Π. 2855/23-6-2014)

 

Παράλληλα κοινοποιήθηκαν και στις Δημοτικές Ενότητες να ενημερώσουν τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς καιτην Τεχνική Υπηρεσία για την ακρίβεια των καταγραφών ή τυχόν περαιτέρω παρατηρήσεις τους επί του θέματος.

 

3.                     Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής Παιδικών Χαρών (Α.Π. 29391/3-7-2014) , και το άρθρο 10 της αριθμ. 28492/11-05-2009 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 931 Β’ / 18-05-2009), η Υπηρεσία μας ενημέρωσε όλες τις Δημοτικές Ενότητες σχετικά με την διακοπή λειτουργίας των μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών (σχετικό το Α.Π. 49491/24-10-2014)

 

4.                     Ακολούθησε η σύνταξη της αρ.35/2014 μελέτης σχετικά με « Αξιολόγηση από διαπιστευμένο φορέα, της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας των παιδικών χαρών του Δήμου Κεφαλλονίας»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.400,00€ με ΦΠΑ. (σχετικό το Α.Π. 53046/18-11-2014) και διαβίβασή της σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου μας για τις δικές τους ενέργειες.

 

5.                     Εντός του έτους 2014 έγινε η απομάκρυνση των οργάνων από δυο παιδικές χαρές ( μία στη θέση Λογγός – Ληξουρίου και μία παραλία Σάμης σχετικά τα Α.Π. 48603/5-12-2014  και Α.Π. 48930/13-02-2015) καθώς και το κλείσιμο με λουκέτο της παιδικής χαράς στα Λεγατάτα Ληξουρίου.

 

6.                     Τέλος έγινε προσπάθεια αποκατάστασης των παιδικών χαρών με ένταξη στο ΟΠΑΑΧ άξονα 3 – μέτρο 322 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων», αλλά λόγω έλλειψης μελετών όπως μελέτη αισθητικής και λειτουργικής βελτίωσης των κοινοχρήστων χώρων καθώς και επιμέρους ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε μια παιδική χαρά, δεν κατέστη εφικτό η ένταξη τους, εξαιρουμένης μιας παιδικής χαράς στη Σκάλα όπου υπήρχαν οι σχετικές προϋποθέσεις και μελέτες. Επιπροσθέτως δε ο ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι και  πηγή χρηματοδότησης “έχασε” τα διαθέσιμά του υπέρ των δανειστών με συνέπεια να διακοπούν βιαίως όλες οι ενέργειες που χρηματοδοτούσε.

Συμπερασματικά:

Η Δημοτική Αρχή έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προσδιόριζε η κείμενη νομοθεσία. Προσπάθησε μάλιστα να εντάξει παιδικές χαρές σε προγράμματα όμως επί Αλέξη οι χρηματοδοτήσεις έχουν σταματήσει και όλα έχουν “παγώσει”…Το δε ΣΕΣ ακόμη δεν έχει ανοίξει…

Είναι τουλάχιστον λαικισμός να ισχυρίζεται κάποιος ότι με ιδίους πόρους του Δήμου θα μπορούσαν να φτιαχτούν οι παιδικές χαρές. Απαιτείται ένα κονδύλι 300.000 ευρώ περίπου που ο Δήμος δεν διαθέτει..

Σε ότι αφορά στην πιστοποίηση έχουν γίνει ενέργειες και έχουν βρεθεί εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Όμως πρέπει να προσθέσουμε κάτι που οι τα “πολιτικά μουσεία” και οι “μαιμουδοδημοσιογράφοι” τεχνηέντως αποκρύπτουν. Οι παιδικές χαρές δεν έχουν πρόβλημα μόνο με τα παιχνίδια. Έχουν και με την χωροθέτηση. Για την οποία δεν ευθύνεται η Δημοτική Αρχή Παρίση…

Τέλος, “άνθρακες ο θησαυρός” για μία ακόμη φορά…Οι επικριτές της Δημοτικής Αρχής “εισπράττουν” άλλη μία “πληρωμένη” απάντηση στην “μπαρουφολογία” τους…

Η καλύτερη στιγμή μέχρι την επόμενη που έλεγε τέτοιες μέρες πριν χρόνια ο μεγάλος Νίκος Γκάλης!

Back To Top