skip to Main Content
Ithaki

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ- ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Για τη συνέχιση του Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης  του Δήμου μας, και κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία EDP S.A  προγραμματίζεται η  συνέχιση της εκτέλεσης της μελέτης του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου μας, με την οργάνωση “ημερίδων” διαλόγου.

Η ολοκλήρωση της Α’ φάσης, η μελέτη της οποίας θα παραδοθεί στο Δήμο μας μέσα στον Αύγουστο, όπως προβλέπει το συμφωνητικό, αφορά:

 

α) Την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στους τομείς που συνδέονται με την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη του πληθυσμού, της κατοίκησης και του τρόπου ζωής και παραγωγής πολιτιστικής δημιουργίας, την υπάρχουσα δόμηση και τις   υποδομές που την εξυπηρετούν καθώς και την κατάσταση του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

β) Την αποτίμηση των τάσεων και την εκτίμηση των προβλημάτων / προοπτικών σε βάθος 10ετίας, σε σχέση με τις βασικές κατά το νόμο και τον υπερκείμενο νομοθετημένο σχεδιασμό αρχές και τους στόχους της βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης.

 

γ) Τη διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων σύνθεσης της ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων, του πληθυσμού, της κατοίκησης και του τρόπου ζωής και παραγωγής πολιτιστικής δημιουργίας δηλαδή μεσοπρόθεσμων σεναρίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης που θα καθοδηγούν τις ρυθμίσεις, χωροταξικές (χρήσεις γης και όρους δόμησης στον εξωαστικό χώρο) και πολεοδομικές (οικιστική ανάπτυξη οικισμών και λοιπών υποδοχέων εκτατικών δραστηριοτήτων πλην κατοικίας) ώστε να προκύπτουν αποτελέσματα των οποίων οι επιπτώσεις να μην ανατρέπουν τις βασικές και νομοθετικές παραδοχές – ρυθμίσεις της “βιώσιμης ανάπτυξης” δηλαδή το μείγμα των ρυθμίσεων “δραστηριοτήτων – οικιστικής ανάπτυξης – κατανάλωση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων” να εξασφαλίζει συνθήκες “βιωσιμότητας” σ’ όλες τις προαναφερθείσες παραμέτρους του, όπως αυτή καθορίζεται αφ’ ενός κατ’ ελάχιστο στους “νόμους” και αφ’ ετέρου στην επιστημονική εκάστοτε θεώρηση.

 

Από τα εναλλακτικά αυτά σενάρια μέσω της διαδικασίας κοινωνικής διαβούλευσης στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου  που καθορίζει η νομοθεσία θα επιλεγεί ένα ή θα συντεθεί από τα στοιχεία της φάσης  ένα “άλλο” επίσης “βιώσιμης ανάπτυξης”, που θα καθοδηγήσει την πρόταση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης του Δήμου στην επόμενη φάση.

 

Η παραπάνω διαδικασία απαιτεί τον εντοπισμό/εκτίμηση των κυρίων χαρακτηριστικών του Δήμου και της εξέλιξής του που μεταβαλλόμενα θα αποτελέσουν προβλήματα ή προοπτικές για τη “βιώσιμη” ανάπτυξή του στη δεκαετία που “έρχεται”.

 

Η συνεισφορά του διαλόγου μεταξύ των μελετητών και των υπηρεσιών και φορέων που παρεμβαίνουν κύρια στις εξελίξεις, έχει καίρια σημασία για τη γρήγορη και ασφαλή αποτύπωση της κατάστασης και των κατευθύνσεων που πρέπει να κινηθεί ο ΣΧΟΟΑΠ.

 

Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η οργάνωση δύο (2) ημερήσιων συναντήσεων συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών ως εξής:

 

1) Ημερίδα/ συζήτηση προβλημάτων και προοπτικών  σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης και προγραμματισμού επενδύσεων στα πλαίσια του έχοντος και του επόμενου ΚΠΣ/ΣΕΣ

 

Συμμετέχοντες:

 

Α. Δήμαρχος – Δημοτική Αρχή

 

Β. Υπηρεσίες Δήμου σχετικές:

– Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

– Γραφείο Αγροτικών θεμάτων και ανταποκριτή ΟΓΑ

– Υπηρεσία Αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων

– Υπολιμεναρχείο Ιθάκης

 

Γ. Περιφερειακές Υπηρεσίες:

– Δ/νση Ανάπτυξης και Προγραμ./Κερκυρα

– Γεν. Δ/νση Περιφ. Αγρ. Οικον. και Κτην. Δ/νση Αγροτ. Οικον. και Κτηνιατρικής Π.Ε Κεφαλληνίας – Τμήματα Φυτ. και Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, Κτηνιατρικής και Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού/Αργοστόλι.

– Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης/Τμήμα Τουρισμού Π.Ε Κεφαλληνίας/Έδρα Κέρκυρα

– Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Κεφαλληνίας (Αργοστόλι)

 

Δ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση :

– Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρ. Σχεδιασμού Ιονίου/Έδρα Κέρκυρα

 

Ε. Φορείς :

– Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλληνίας – Ιθάκης

– Σύλλογος Ενοικιαζομένων  Δωματίων

– Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφ/νίας – Ιθάκης

– Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ιθάκης (Πρότυπος Πλατρειθιά)

– Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κεφ/νίας και Ιθάκης

– Σύλλογος Εμποροεπαγγελματιών

– Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων

 

2) Ημερίδα – συζήτηση σε θέματα τεχνικών υποδομών, δόμησης και περιβάλλοντος

 

Α. Δήμαρχος – Δημοτική Αρχή

Β. Υπηρεσίες Δήμου:

– Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

– Πολεοδομία

– Υπηρεσία Ύδρευσης

– Υπηρεσία Καθαριότητας

– Πυροσβεστική

– Δασονομείο

– Κέντρο Υγείας

– ΟΤΕ

– ΔΕΗ

– Τελωνείο / Υπολιμεναρχείο

 

Γ. Περιφερειακές Υπηρεσίες :

– Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

– Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού με έδρα την Κέρκυρα

– (Συγκοιν. – Εργαστ. -Δομές – Περιβάλ.) Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κεφαλληνίας

 

* Γραφείο Τεχνικών έργων Ιθάκης ως αποκεντρωμένη μονάδα του τμήματος Δομ. Περιβάλ. της Δ/νσης Τεχνικών Κεφαλ.

 

Δ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

– Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρ. Σχεδιασμού Ιονίου, Έδρα Κέρκυρα

– Δ/νση Δασών Κεφαλληνίας – Ιθάκης, Έδρα Αργοστόλι

(Δασαρχείο – Δασονομείο Ιθάκης):

* Δασικές Χαρτογραφήσεις

* Προστασία και Διαχείριση Δασών και Δημόσιου Κατήγορου

* Δασοτεχνικά Έργα

* Αναδασωτέα – Βοσκοτόπια

 

Ε. Φορείς :

– ΤΕΕ

– Άλλοι φορείς Μηχανικών

– Ναυταθλητικός Όμιλος και Αθλ. Όμιλοι

– Άλλοι επαγγελματικοί φορείς τεχνικών υποδομών και δόμησης (Ξενοδόχοι – Καταστήματα)

 

Θέματα συζήτησης 1ης ημέρας

* Εκτελούμενα έργα ή προωθούμενα προγράμματα για την Ιθάκη ή για το σύνολο “Ιθάκη – Κεφαλονιά” στα πλαίσια του τρέχοντος ΚΠΣ.

* Η αντιμετώπιση της Ιθάκης, μεμονωμένα ή του συνόλου “Ιθάκη – Κεφαλονιά” στο ΣΕΣ 2014 – 2020 (κατευθύνσεις – ώριμα ή προς ωρίμανση Έργα).

* Προβλήματα του τουρισμού ως προς τις υποδομές:

– Υγείας

– Μεταφορών

– Κρουαζιέρα

* Διαμόρφωση εσόδων

* Προγραμματισμός και προοπτικές της γεωργικής παραγωγής της Ιθάκης (προϊόντα – βιολογική καλλιέργεια- εισόδημα) – προστασία γεωργικής γης/χαρακτηρισμός ως Υψηλής Παραγωγικότητα.

* Η εξέλιξη των Επενδύσεων: εμπόριο – τουρισμός – υπηρεσίες.

* Ποια προοπτική για τις ιχθυοκαλλιέργειες; Και ποια για την παράκτια αλιεία;

Δημιουργούνται προβλήματα από τουρισμό; Ναυσιπλοΐα;

 

Θέματα συζήτησης 2ης ημέρας :

* Ανάγκες βασικών τεχνικών υποδομών:

– Συγκοινωνιακών /Οδικών (ένδο)  και θαλάσσιων

– Ύδρευση/Αποχέτευση/Απορρίμματα

– Αναψυχής / αθλητισμού (περτοπικού ως δραστηριότητα)

* Σχεδιασμός προστασίας – πυρόσβεσης/πλημμύρες/σεισμός

– Οικισμών

– Υπαίθρου/Δασών και Δασικών εκτάσεων

 

* Χρήσεις  γης-δόμηση

– Προβλήματα

– Δάση και Δασικές εκτάσεις

– Αιγιαλός/παράκτια

– Η κτηνοτροφία αντιμετωπίζει θέματα χρήσεων γης σε σχέση με οικισμούς, τουρισμός, δάση;

 

Το χρονοδιάγραμμα για την παράδοση της μελέτης του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου μας, εξελίσσεται ομαλά και προβλέπεται να παραδοθεί και η δεύτερη φάση, μέσα στα χρονικά πλαίσια της συμφωνίας του Δήμου με την εταιρία, δηλαδή  τον Απρίλιο του 2015.

 

Ένα σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης του Δήμου μας, που η εφαρμογή του είναι η απαρχή της ύπαρξης ενός πολιτισμένου και νοικοκυρεμένου Δήμου, και που ο πρώην Δήμαρχος  Ιωάννης Κασσιανός, θεώρησε πρώτιστο και απαραίτητο και προγραμμάτισε, υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

 

ΝΙΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Back To Top