skip to Main Content
KOKKOSHS DIONYSHS2

Ο ΟΚΑΠ για τη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών μας

        Γνωρίζοντας την αγωνία των γονέων που είχαν υποβάλει αιτήσεις για εγγραφή των παιδιών τους στις μονάδες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού μαςγια τη νέασχολική περίοδο 2014-2015 κάνουμε γνωστά τα εξής:

    Η οριστικοποίηση των εγγραφών των νηπίων για τη φετινή περίοδο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα σε  όλους σχεδόν τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της χώρας λόγω της καθυστερημένης έκδοσης των Πινάκων επιλογής από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για τα νήπια που επιλέχθηκαν να εγγραφούν σε αυτούς μέσω του σχετικού ενταγμένου στο ΕΣΠΑ Προγράμματος για τις ωφελούμενες μητέρες. Οι οριστικοί Πίνακες δημοσιεύθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ και μετά τούτου θα ξεκίνησαν και οι τελικές επιλογές νηπίων από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

    Οι μονάδες  των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σε Πανελλήνιο επίπεδο παρουσιάζουν προβλήματα έλλειψης προσωπικού λόγω των συνεχών αποχωρήσεων μονίμων υπαλλήλων και μη αντικατάστασης τους λόγω των απαγορεύσεων των προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και της ισχύουσας αναλογίας 1/10 (προσλήψεις /αποχωρήσεις).

Παρόλα αυτά ο Οργανισμός μας έχει καταφέρει εντάσσοντας τις κενές θέσεις προσωπικού στα επιδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ Προγράμματα να καλύπτονται οι ανάγκες από προσωπικό Ορισμένου Χρόνου. Δυστυχώς όμως υπάρχει τεράστιο γραφειοκρατικό πρόβλημα λόγω του γεγονότος ότι όλες αυτές οι προσλήψεις προσωπικού (αλλά και οι ανανεώσεις των υφισταμένων συμβάσεων) απαιτούν να προϋπάρχει έγκριση από την Υπουργική Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.

Φέτος, όπως οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι γονείς γνωρίζουν, καθυστέρησαν πάρα πολύ λόγω έλλειψης χρηματοδότησης οι διαδικασίες του Προγράμματος των Παιδικών Σταθμών μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

    Η Υπηρεσία μας προέβει σε ταχύτατες ενέργειες αμέσως μετά την έγκριση του Προγράμματος και τον χαρακτηρισμό μας ως «δικαιούχου» αυτού (προαπαιτούμενη προϋπόθεση)  και λογικά δε θα υπήρχε κανένα πρόβλημα προσωπικού με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.  

   Το γεγονός όμως ότι την 1η Σεπτεμβρίου έγιναν γνωστές στην Υπηρεσία μας έκτακτες και απρόβλεπτες αποχωρήσεις τριών (3) μονίμων υπαλλήλων απότο εκπαιδευτικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών και μάλιστα δύο (2) υπηρετούντων στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ληξουρίου μας δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα λειτουργίας, ειδικά στη συγκεκριμένη μονάδα.

Οι υπόλοιπες μονάδες λειτουργούν κανονικά δεχόμενες αρχικά μόνο τα νήπια που προέρχονται από επανεγγραφές στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

    Δεδομένου ότι τα αιτήματα για κάλυψη θέσεων προσωπικού  που είχαμε ήδη αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου δεν έχουν εγκριθεί, ζητήσαμε άμεσα την έγκριση για κάλυψη των νέων κενών με προσωπικό ορισμένου χρόνου με δίμηνες συμβάσεις.

    Από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου πήραμε τη διαβεβαίωση για την άμεση χορήγηση της απαραίτητης σχετικής έγκρισης. Συνεπώς είναι θέμα μερικών ημερών ακόμη η πλήρης λειτουργία και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ληξουρίου.

    Θα πρέπει να γνωρίζουν λοιπόν οι γονείς των υποψηφίων προς εγγραφή στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού μας ότι η Διοίκηση και το προσωπικό καταβάλουμε όπως πάντα  κάθε δυνατή και στα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας προσπάθεια για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών των ευαίσθητων μονάδων κοινωνικής φροντίδας και τους παρακαλούμε να δείξουν την απαραίτητη υπομονή και κατανόηση.

     Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν για πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών απευθείας με αυτούς, ή τηλεφωνικά με την Κεντρική μας υπηρεσία στο τηλέφωνο 2671022425. 

     

    

 

                                               Από το γραφείο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

 

                                                                       Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                  Διονύσιος Κοκκόσης

 

Back To Top