skip to Main Content
Eforia Xartia 620×320

Παραλογισμοί της εφορίας: Ποια εμπόδια συναντούν χιλιάδες οφειλέτες στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Αντιμέτωποι με τους παραλογισμούς και τις υπερβολές της φορολογικής νομοθεσίας βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου, οι οποίοι, αντί να διευκολυνθούν στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, συναντούν εμπόδια αποτρεπτικά των προθέσεών τους.

Σύμφωνα με την «Εφημερίδα των Συντακτών», οφειλέτες που εντάχθηκαν στις παλαιές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, και αφού προηγουμένως τακτοποίησαν όλες τις εκκρεμότητες που σχετίζονταν με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που είχαν ασκηθεί εναντίον τους, δεν μπορούν να ενταχθούν στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων, καθώς βρίσκουν μπροστά τους ζητήματα τα οποία έχουν τακτοποιήσει.

Ουσιαστικά, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν απαλλάχθηκαν ποτέ από τον εφιάλτη του ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), αφού η εφορία συνεχίζει να τους κυνηγάει.

Ενώ κατέβαλαν το 50% του οφειλόμενου κεφαλαίου, προκειμένου να σταματήσει η διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, τώρα, για να περάσουν στη νέα ρύθμιση η εφορία ζητάει επιπλέον 25% του εναπομείναντος κεφαλαίου για να κάνουν χρήση των 100 δόσεων.

Οπως προβλέπει η νέα ρύθμιση, στις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις σε χέρια τρίτων, ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαγεί από αυτά εφόσον εξοφλήσει το 25% του κεφαλαίου που οφείλει (αντί 50% που ήταν). Δηλαδή κάποιος που έχει καταβάλει ήδη το 50% πρέπει τώρα να πληρώσει άλλο 25% (σύνολο 75%) για να… απολαύσει τη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Αντί να «παγώσει» κάθε διαδικασία, από τη στιγμή που ο φορολογούμενος εντάσσεται στην όποια ρύθμιση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται και εξυπηρετεί κανονικά τις δόσεις, η Εφορία ζητάει τώρα να πληρώσει τα τρία τέταρτα των συνολικών οφειλών για να μεταπηδήσει στη νέα.

Ωστόσο, απορίας άξιον είναι γιατί η φορολογική διοίκηση δεν «βλέπει» και τη διάταξη (άρθρο 30 του ΚΕΔΕ) που της δίνει τη δυνατότητα «να εξετάζει αίτημα περιορισμού κατασχέσεων εις χείρας τρίτων».

Η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση εκείνου που την επέβαλε.

Γονικές παροχές

Τα ίδια και χειρότερα έχουν να αντιμετωπίσουν και όσοι φορολογούμενοι με ρυθμισμένα χρέη προς το Δημόσιο προχωρούν σε γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ακινήτων.

H υπαγωγή είτε στην παλαιά ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία νομοθετήθηκε για τα χρέη προς την Εφορία που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι την 1η-10-2014, είτε στη νέα -ακόμη πιο ευνοϊκή- ρύθμιση των 100 δόσεων, για τα χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι την 1η-3-2015 δεν απαλλάσσει τους οφειλέτες του Δημοσίου από την υποχρέωση να βάλουν υποθήκη ένα ή περισσότερα ακίνητά τους, προκειμένου να λάβουν αποδεικτικά ενημερότητας και να ολοκληρώσουν διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων στα παιδιά τους ή να διεκπεραιώσουν διαδικασίες αποδοχής κληρονομιάς ακίνητης περιουσίας.

Τόσο η ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία δεν υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ ανά οφειλέτη και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι την 1η-10-2014, όσο και η νέα ρύθμιση των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015, με την οποία δίδεται το δικαίωμα σε όλους όσοι χρωστούν στο Δημόσιο οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1η-3-2015 να τις εξοφλήσουν έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, χωρίς κανέναν περιορισμό και με ακόμη πιο ευνοϊκούς όρους, περιλαμβάνουν έναν όρο άκρως επαχθή για όσους οφειλέτες δέχονται να ρυθμίσουν τα χρέη τους για να πάρουν αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας και να ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών ακινήτων.

Ο όρος αυτός προβλέπει ότι το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση:

• Να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη με υποθήκη του ίδιου ή οποιουδήποτε άλλου ακινήτου.

• Να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και των συνυποχρέων προσώπων, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

Ο όρος αυτός σημαίνει ότι κάθε φορολογούμενος, ο οποίος χρωστά στο Δημόσιο και, ταυτόχρονα, θέλει να μεταβιβάσει την ακίνητη περιουσία του στα παιδιά του ή επείγεται να προχωρήσει σε αποδοχή κληρονομιάς ακινήτων, δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις διαδικασίες γονικής παροχής ή αποδοχής κληρονομιάς, αν προηγουμένως δεν βάλει υποθήκη σε ένα ή περισσότερα ακίνητά του, ακόμη κι αν έχει τακτοποιήσει τα χρέη του προς το Δημόσιο.

Πηγή: «Εφημερίδα των Συντακτών»

 

Back To Top