ΧΡΕΟΣ ΔΗΜΟΥ: 19.949.323,27 ευρώ

ΧΡΕΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.: 3.926.592,58 ευρώ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ: 00,00

Διότι ο Δήμος κέρδισε στο Ελεγκτικό Συνέδριο την μάχη για την αναστολή απόφασης για τα 4.500.000 ευρώ και μένει μόνο το 1.400.000 ευρώ που θα εξοφληθεί και αυτό