skip to Main Content
Per

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΔΑ: 67ΒΜ7ΛΕ-ΕΧ4

14PROC002373883 2014-10-31

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

Αργοστόλι, 31.10.2014

Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.107465/29811

 

Αριθμός Διακήρυξης: Οίκ.107456/29806/31.10.2014

 

Περίληψη Διακήρυξης
Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κεφαλληνίας

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διακηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας . Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας θα ορισθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη και θα λάβουν μέρος σε αυτή μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων καθώς και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€). Το ακίνητο θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150τ.μ.) και μέγιστο διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200τ.μ.) και θα βρίσκεται σε απόσταση το ανώτατο χιλίων πεντακοσίων μέτρων (1500μ) από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Η παράδοση για χρήση του ακινήτου πρέπει να γίνει το αργότερο σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης είναι η υπ’ αριθ. Οίκ.107257/2976/31.10.2014 (ΑΔΑ: ΒΘΣΥ7ΛΕ-Π79) και η υπ’ αριθ. 107255/29761/31.10.2014 (ΑΔΑ: 78547ΛΕ-ΞΩΘ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν., Πλατεία Βαλλιάνου. Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας, τηλ. 26713-60544 και 60589, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

 

 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

 

 

Back To Top