skip to Main Content
Megaro2

ΠΟΣΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΘΑ ΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ;

Στο ερώτημα αυτό απαντά η νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ. Διαβάστε τι λέει:

5. Αριθµός Αντιδηµάρχων ανά ∆ήµο.
Για τον προσδιορισµό του αριθµού των αντιδηµάρχων που δικαιούται ο δήµος λαµβάνεται υπόψη ο πραγµατικός πληθυσµός του ∆ήµου όπως αυτός εµφανίζεται στην υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης µε αριθµό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)  και θέµα «Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσµό της Χώρας» (Β΄ 699).
Στο Παράρτηµα (υπό στοιχείο 1.9) της παρούσας εγκυκλίου παρατίθεται Πίνακας µε τον ανώτατο αριθµό Αντιδηµάρχων ανά δήµο.

97 Πρότυπο απόφασης ορισµού Αντιδηµάρχων παρατίθεται στο Παράρτηµα (υπό στοιχείο 17) της παρούσας εγκυκλίου.
98 Άρθρο 59 παρ. 6 του ν.3852/2010
99 ΣτΕ 4470/ 2005, 1417/ 2004, 5797/ 1996. Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ
36
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 3 ε’ του ν.4051/2012 (Α’ 40) από τον αριθµό των αντιδηµάρχων που δικαιούται ο δήµαρχος λαµβάνουν αντιµισθία οι ακόλουθοι στον παρακάτω Πίνακα:
Αριθµός αντιδηµάρχων     Αριθµός αντιδηµάρχων που δικαιούνται αντιµισθίας
έως δύο (2)                                                          ένας (1)
έως τέσσερις (4)                                             δύο (2)
έως πέντε (5)                                                    τρεις (3)
έως έξι (6)                                                         τέσσερις (4)
έως οκτώ (8)                                                    πέντε (5)
έως εννέα (9)                                                     έξι (6)
από δέκα (10) έως δώδεκα (12)                 επτά (7)
από δεκατρείς (13) και άνω                         οκτώ (8)
Σε δήµους άνω των 200.000 κατοίκων το σύνολο των αντιδηµάρχων δικαιούται αντιµισθίας.
Οι ανωτέρω αντιδήµαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιµισθίας ορίζονται µε την απόφαση του άρθρου 59 παρ. 6 του ν. 3852/2010.
5.1 Αριθµός Αντιδηµάρχων σε ∆ήµους που δεν προέρχονται από συνένωση, κατ’
άρθρο 1 του ν. 3852/ 2010.  Ο αριθµός των Αντιδηµάρχων που αντιστοιχούν στους ∆ήµους που δεν προέρχονται
από συνένωση ΟΤΑ, δηλαδή δεν επήλθε καµία µεταβολή µε τον «Καλλικράτη»,
εµφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα: Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ
37
Πληθυσµός δήµου                           Αριθµός αντιδηµάρχων
Μέχρι 2.000 κατοίκους                              1
2.001 έως 10.000 κατοίκους                    2
10.001 έως 20.000                                      3
20.001 έως 40.000                                      4
40.001 έως 100.000                                     5
Στους δήµους µε πληθυσµό εκατό χιλιάδες έναν κατοίκους και άνω που διαιρούνται σε δηµοτικές κοινότητες, ο αριθµός των αντιδηµάρχων είναι ίσος µε τον αριθµό των δηµοτικών κοινοτήτων και µπορεί να αυξηθεί κατά τρείς.
5.2 Αριθµός Αντιδηµάρχων σε ∆ήµους που προέρχονται από συνένωση, κατ’
άρθρο 1 του ν. 3852/ 2010.
Ο αριθµός των Αντιδηµάρχων που αντιστοιχούν στους ∆ήµους που προέρχονται από
συνένωση ΟΤΑ εµφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα:
Πληθυσµός δήµου                              Αριθµός αντιδηµάρχων
Μέχρι 5.000 κατοίκους                                       2
5.001 έως 20.000 κατοίκους                           4
Από 20.001 έως 50.000 κατοίκους              5
Από 50.001 έως 100.000 κατοίκους            6
Από 100.001 κατοίκους και άνω                    8
Στους ανωτέρω ∆ήµους προβλέπεται προσαύξηση του αριθµού των Αντιδηµάρχων ανάλογα µε τον αριθµό των δηµοτικών ενοτήτων (πρώην ΟΤΑ). Εποµένως, ο αριθµός των Αντιδηµάρχων στους ∆ήµους αυτούς διαµορφώνεται ως εξής: Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ
38
Προσαύξηση αριθµού αντιδηµάρχων                         Αριθµός των δηµοτικών ενοτήτων που  συνενώθηκαν
Αριθµός των αντιδηµάρχων
Από 5 έως 7                                                                                                    ν + 1
Από 8 έως 9                                                                                                     ν +2
Από 10 και άνω                                                                                               ν +3
ν: Ο αριθµός Αντιδηµάρχων του ∆ήµου βάσει του πληθυσµού του Επιπλέον στους νησιωτικούς ∆ήµους εάν ο αριθµός των αντιδηµάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσµού τους είναι µικρότερος από τον αριθµό των δηµοτικών ενοτήτων δηλ. των ΟΤΑ που συνενώθηκαν µε τον «Καλλικράτη», τότε αυτός προσαυξάνεται
ισάριθµα (πχ ∆ήµος Κέρκυρας).

Back To Top