skip to Main Content

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μαζί για την Ιθάκη
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ – ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
Δήμος – Διοίκηση.
 1. Παραλαβή και αξιολόγηση διπλογραφικού και εκθέσεων των ορκωτών λογιστών.
 2. Παραλαβή, αξιολόγηση και δημόσια αναφορά κατάστασης και εκτέλεσης προϋπολογισμού 2014 καθώς και των ταμειακών υπολοίπων του Δήμου.
 3. Άμεση τροποποίηση και αύξηση του προϋπολογισμού της ΣΑΤΑ, όλων των Δημοτικών διαμερισμάτων.
 4. Αξιολόγηση και διαβούλευση με το προσωπικό του Δήμου για την καλύτερη αξιοποίησή του στα πλαίσια της γενικότερης αναδιοργάνωσης του Δήμου.
 5. Άμεση οργάνωσης της ψηφιοποίησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης.
 6. Άμεση οργάνωση της live streaming παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Άμεση οργάνωση της δυνατότητας της διαδραστικής επικοινωνίας των συμπολιτών μας, με την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 8. Διερεύνηση και αξιολόγηση για την περαιτέρω στελέχωση του Δήμου με προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες. (κυρίως για την εκπόνηση μελετών και την εξεύρεση πόρων).
 9. Συνεργασία με εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων για την παροχή υποστήριξης και την χάραξη Marketing Plan για την Ιθάκη καθώς και για την παρακολούθηση και την συμμετοχή του νησιού στα social media καθώς και σε δράσεις όπως το visit Greece.
 10. Προκήρυξη διαγωνισμού για την δημιουργία μόνιμης και πλήρως αναγνωρίσιμης «εταιρικής εικόνας» brand name/branding.
 11. Ίδρυση γραφείου αποδήμων Ιθακησίων, με ορισμό αιρετού υπευθύνου.
Καθαριότητα & Περιβάλλον.
 1. Διερεύνηση σε οικονομικό, ανταποδοτικό, περιβαλλοντικό αλλά και επιστημονικό επίπεδο για μία πλήρη μελέτη που θα οδηγήσει σε πλήρη, βιώσιμη, νόμιμη και οριστική λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων.
 2. Διαβούλευση για έναν σύγχρονο κανονισμό καθαριότητας που θα καλύπτει όλες τις εκφάνσεις τις καθημερινότητας των πολιτών, επισκεπτών αλλά και των επαγγελματιών του νησιού μας ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ.
 3. Μελέτη και εφαρμογή κανονισμού διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων.
 4. Ανανέωση του στόλου και του εξοπλισμού αποκομιδής απορριμμάτων. Αξιολόγηση και επισκευή όλων των οχημάτων και μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας.
 5. Διαβούλευση και οριστική λύση για την χωροθέτηση και τοποθέτηση κάδων αστικών, τουριστικών και επαγγελματικών απορριμμάτων σε όλο το νησί.
 6. Μελέτη για δημιουργία Συστήματος Σταθμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (Σταθερού στο Χορδάκι και δύο (2) κινητών στο Νότιο και στο Βόρειο τμήμα του Νησιού)
 7. Άμεση κατάργηση του σκουπιδότοπου της Αγίας Παρασκευής, αδειοδότηση, διευθέτηση και χωροθέτηση λειτουργιών υπηρεσίας καθαριότητας.
 8. Αγορά πλήρους σειράς εργαλείων και μηχανημάτων για την συντήρηση και επισκευή, επί τόπου, των οχημάτων και των λοιπών μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας.
 9. Μελέτη και κατασκευή όρχου οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας.
 10. Μελέτη και προμήθεια για την εγκατάσταση Compact Βιολογικών καθαρισμών σε Νότια και Βόρεια Ιθάκη για την άμεση, νομική και ρεαλιστική κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών.
 11. Οριστική λύση, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του ΣΧΟΑΠ, για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Βαθέως καθώς και την χωροθέτηση και κατασκευή μονάδας βιολογικής επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.
Ύδρευση.
 1. Ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών για την παραχώρηση του γηπέδου του εργοστασίου αφαλάτωσης στην θέση Δεξιά, καθώς και έκδοση οικοδομικής αδείας και τακτοποίηση του, περιλαμβανόμενων και όλων των χώρων στους οποίους λειτουργούν μονάδες αφαλάτωσης στο νησί.
 2. Προκήρυξη μελέτης για την ενεργειακή αυτάρκεια όλων των μονάδων αφαλάτωσης του νησιού μας στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στη λειτουργία του δήμου μας της περιβαλλοντικής ευθύνης αλλά και της θωράκισης του σχετικά με την μείωση ή και οριστική κατάργηση των ΚΑΠ.
 3. Προμήθεια μίας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 1,000 μ3 (500 μ3 + 500 μ3) στη θέση Δεξιά.
 4. Προμήθεια μίας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 400 μ3 (200 μ3 + 200 μ3) στη θέση Πόλη Σταυρός Ιθάκης.
 5. Προκήρυξη μελέτης για την μελλοντική ανάγκη παραγωγής νερού στο νησί μας (με ορίζοντα εικοσαετίας) και προγραμματισμός επέκτασης και προμήθειας νέων μονάδων αφαλάτωσης με ολοκληρωμένες προτάσεις, λειτουργίας, χωροθέτησης και ενεργειακής αυταρκείας.
 6. Συντήρηση και αποκατάσταση όλων των εν ενεργεία εγκαταστάσεων της υπηρεσίας ύδρευσης.
 7. Προκήρυξη μελέτης για την διασύνδεση των δικτύων ύδρευσης Βορρά και Νότου καθώς και  για την διασύνδεση των δικτύων ύδρευσης Σταυρού και Κιονιού.
 8. Προγραμματισμός για 24 ώρη παροχή νερού στο νησί.
 9. Διαβούλευση για οριστική διευθέτηση τιμολογίου ύδρευσης και δημιουργία σταθερού συστήματος διακανονισμού πληρωμών οφειλών.
 10. Στεγανοποίηση και αποκατάσταση δεξαμενής Μαρμαροσπηλιάς.
 11. Προκήρυξη μελέτης για την αλλαγή του υπολοίπου δικτύου ύδρευσης στο Βαθύ (απομάκρυνση αμίαντοσωλήνων).
Κοινωνική Μέριμνα.
1.  Άμεση μετατροπή του κτιρίου του ΚΠΕ σε χώρο ανοιχτής προστασίας και φιλοξενίας ηλικιωμένων και ατόμων με ανάγκες υποστήριξης κοινωνικής μέριμνας.
2.  Ίδρυση και λειτουργία σε συνεργασία με τον «Ελπίνωρα»,, του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι, του συλλόγου «Ευ Ζήν» και την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης, δημοτικού κοινωνικού παρατηρητηρίου που θα συντονίζει, θα οργανώνει, θα χρηματοδοτεί και θα εκτελεί δράσεις ανακούφισης και περίθαλψης των συμπατριωτών μας που έχουν ανάγκη.
3.  Συνεργασία και υποστήριξη των συλλόγων αιμοδοσίας Βορείου Ιθάκης και Περαχωρίου.
4.  Αποκατάσταση και δημιουργία ελεύθερων χώρων παιχνιδιού σε όλους τους οικισμούς του νησιού. Επισκευή υφιστάμενων παιδικών χαρών.
Εκπαίδευση.
 1. Μεταφορά ΚΠΕ στο χώρο του Β Δημοτικού σχολείου, μαζί με τις όποιες ήπιες κτιριακές παρεμβάσεις απαιτούνται, και λειτουργία όλου του χώρου σαν σχολική μονάδα, (ΠΙΚΠΑ, Νηπιαγωγείο, ΚΠΕ).
 2. Αποκατάσταση ζημιών κτιρίου Γυμνασίου Λυκείου Ιθάκης και διερεύνηση των δυνατοτήτων για την εύρεση πόρων για την ανάπλαση του χώρου αθλοπαιδιών.
 3. Ουσιαστική λειτουργία και αναδιοργάνωση των δημοτικών σχολικών επιτροπών με την συνεργασία, μαθητών, διδασκόντων και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
 4. Αναδιοργάνωση μεταφοράς μαθητών.
 5. Θέσπιση σταθερής περιοδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης για θέματα εκπαίδευσης με εκπροσώπηση των διδασκόντων και των μαθητών.
 6. Θεσμοθέτηση υποτροφίας, «Λόρδος Βύρωνας», για τον πρώτο επιτυχόντα σε ΑΕΙ/ΤΕΙ αντίστοιχα, με την καλύτερη συνολική βαθμολογία.
Προγραμματισμός, Τουρισμός και Ανάπτυξη.
 1. Άμεση διεκδίκηση σοβαρής και οριστικής λύσης για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του λιμένος Πίσω Αετού από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 2. Διαγωνισμός για εκπόνηση μελέτης (Master Plan) για την διαμόρφωση και εκμετάλλευση του λιμένα Βαθέως Ιθάκης.
 3. Οριστική λύση για την διευθέτηση και εκμετάλλευση λιμένος Φρικών.
 4. Ορισμός ατόμου που θα δρα ως σύνδεσμος με τα έργα που αφορούν την Ιθάκη και εκτελούνται από την Αντιπεριφέρεια Κεφαλληνίας και Ιθάκης ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα κεντρικής διοίκησης.
 5. Διαγωνισμός για εκπόνηση μελέτης για την διευθέτηση, διαπλάτυνση, βελτίωση και ανάπτυξη του δημοτικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης.
 6. Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα, «Ιθάκη και Τουριστική Ανάπτυξη, τα διλλήματα, οι ευκαιρίες, οι κίνδυνοι και η νέα πραγματικότητα». Τα συμπεράσματα του οποίου πέραν της επιμόρφωσης των κατοίκων, θα δώσουν το στίγμα για την εν γένει πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος στο συγκεκριμένο θέμα αλλά και στα θέματα που εμμέσως ή αμέσως επηρεάζονται από αυτό.
 7. Οριστική λύση στο θέμα του Σχεδίου Πόλης του Βαθέως.
 8. Συνεργασία με την μελετητική ομάδα του  ΣΧΟΑΠ.
 9. Μόνιμη και ΝΟΜΙΜΗ λύση για την διευθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και για την ανάπτυξη φυλαγμένων χώρων σκίασης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σταθερή, δίκαιη και οργανωμένη χρήση των κοινόχρηστων χώρων από τους επαγγελματίες.
 10. Ολοκλήρωση, ενοποίησης του εμπορικού κέντρου Βαθέως και του πολιτιστικού και θρησκευτικού περιπάτου των πολιτών και επισκεπτών.
 11. Νομική λύση για το θέμα του Λαζαρέτου και του Μακροπουσίου, με παράλληλη ενοποίηση τους με τα Κανόνια της Λούτσας, ξεκινώντας από τη θέση Φαραδομάνδρα. Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση τους, με δράσεις ελεύθερης ήπιας χρήσης και δημιουργία χώρων περιπάτου ποδηλατοδρόμου.
 12. Προκήρυξη μελέτης για την ένωση του Λαζαρέτου με την παραλιακή οδό του Βαθέως.
 13. Διερεύνηση για τον καθορισμό Υδατοδρομίου από τους φορείς υλοποίησης και τοποθέτηση της Ιθάκης στο χάρτη των εναέριων συγκοινωνιών.
 14. Ολοκλήρωση και ασφαλτόστρωση της οδού Φρίκες – Μάρμακας.
 15. Ολοκλήρωση του προγράμματος ανάδειξης και σήμανσης των μονοπατιών της  Ιθάκης.
 16. Διαβούλευση και εκπόνηση μελέτης για την δημιουργία θαλασσίου πάρκου καταδύσεων.
 17. Εκπόνηση μελέτης για την χωροθέτηση και κατασκευή προβλήτας κρουαζιερόπλοιων.
 18. Διαβούλευση και εκπόνηση μελέτης για την πρόσβασή στις παραλίες.
 19. Επανεκκίνηση και επέκταση του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες.
 20. Αληθινή κάλυψη wifi σε όλους τους λιμένες τουριστικού ενδιαφέροντος του νησιού με άνοιγμα από την ιστοσελίδα του Δήμου.
 21. Συνολική εξέταση, χάραξη και εφαρμογή αιγιαλού και παραλίας στην Ιθάκη, καθώς και διευθέτηση και ορισμός των χερσαίων ζωνών λιμένος, όπου αυτοί χρειάζονται.
Κανονιστικές Αποφάσεις.
 1. Απόφαση ζωνών χρήσης για όλους τους οικισμούς του νησιού.
 2. Οριστική διευθέτηση μέσω συνολικής και εμπεριστατωμένης μελέτης του κυκλοφοριακού των οικισμών του νησιού.
 3. Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης οχημάτων, επισκεπτών, μονίμων κατοίκων και επαγγελματιών.
 4. Εμπρόθεσμη και νόμιμη προκήρυξη εκμετάλλευσης των παραλιών.
Αθλητισμός.
 1. Επισκευή, αναβάθμιση, ολοκλήρωση και φωτισμός δημοτικού σταδίου Ιθάκης.
 2. Επισκευή, αναβάθμιση και ολοκλήρωση δημοτικού σταδίου Βορείου Ιθάκης.
 3. Ενίσχυση λειτουργίας τμήματος ιστιοπλοΐας.
 4. Αναβάθμιση, επικοινωνία και επέκταση των προγραμμάτων αθλητισμός για όλους.
Αρχαιολογικές Ανασκαφές.
 1. Διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση οδού Μπούζος – Άγιος Αθανάσιος και συνδετήριων οδών.
 2. Αγορά και δημιουργία χώρου στάθμευσης στο χώρο του Αγίου Αθανάσιου.
 3. Συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού για την επισκευή και ανάδειξη των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων του νησιού.
 4. Συνεργασία με το σύλλογο φίλων Ομήρου για την δημιουργία μίας νηφάλιας, σοβαρής αλλά και ρεαλιστικής πολιτικής στα Ομηρικά θέματα. Κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Αθανασίου.
 5. Ολοκλήρωση και διαμόρφωση του χώρου έκθεσης του αγάλματος του Οδυσσέα.
Επαγγελματική κατάρτιση – Ανεργία.
 1. Δημιουργία Δημοτικού γραφείου ευρέσεως εργασίας και συνεργασία με το τοπικό γραφείο του ΟΑΕΔ.
 2. Οργάνωσης συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης σε συνεργασία με τα επαγγελματικά επιμελητήρια και τους λοιπούς εργοδοτικούς φορείς.
 3. Οργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.
 4. Οργάνωση σεμιναρίων αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού ενηλίκων.
 5.  Οργάνωση ταξιδιών επιμόρφωσης για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.
Κοινωνική Ευθύνη.
 1. Οργάνωση σεμιναρίων για την τήρηση της καθαριότητας του νησιού μας.
 2. Οργάνωση σεμιναρίων για την αντισεισμική προστασία.
 3. Ανάπτυξη μετά από διαβούλευση ενός συστήματος εθελοντισμού των πολιτών ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.
 4. Τακτικά και συγκροτημένα γυμνάσια των ομάδων πολιτικής προστασίας.
 5. Συντήρηση και ανάπτυξη των υποδομών πολιτικής προστασίας.
 6. Συγκρότηση ομάδας κοινωνικού παρατηρητηρίου, από αιρετούς και πολίτες που θα έχει συμβουλευτικό και βοηθητικό χαρακτήρα σε σχέση με τα κοινωνικά τεκταινόμενα, στο νησί μας, στη χώρα μας και στον κόσμο, προς το δημοτικό συμβούλιο.
 7. Δημιουργία ταμείου έκτακτων αναγκών, που θα χρησιμοποιείται μόνο για ανάγκες που απορρέουν από φυσικά ή άλλα φαινόμενα, αλλά και προς τρίτους, με την σύμφωνη γνώμη του κοινωνικού παρατηρητηρίου.
 8. Δημιουργία ενιαίου κοιμητηρίου στο Βαθύ, με την δυνατότητα εγκατάστασης υποδομής καύσης των νεκρών.
 9. Διερεύνηση για την ύπαρξη προγράμματος για την χρηματοδότηση της αλλαγής των στεγών από αμίαντο των κτιρίων της αρωγής.
 10. Ενίσχυση όλων των ομίλων του νησιού μας.
Διαχείριση κτιρίων και ακινήτων.
 1. Άμεση αποκατάσταση του κτιρίου του δημαρχείου.
 2. Συγκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου σε ενιαίο χώρο, σε ιδιόκτητο κτήριο.
 3. Οικονομοτεχνική  διερεύνηση αξιοποίησης του κτιρίου της Μαθητικής Εστίας.
 4. Διεκδίκηση παραχώρησης από το ΥΠΟ, του κτιρίου του Διοικητηρίου, με ταυτόχρονη ανακαίνιση του, και διαβούλευση για την χρήση του.
 5. Διαμόρφωση και παραχώρηση του κτιρίου των τεχνικών υπηρεσιών στα Δημοτικά και Κοινωφελή Σωματεία.
 6. Παραχώρηση των πρώην κοινοτικών κτιρίων στους Κοινωφελείς Ομίλους των Δημοτικών διαμερισμάτων. Ολοκλήρωση και εξοπλισμός κοινοτικής αίθουσας Σταυρού.
 7. Διερεύνηση επέκτασης συνεργασίας του Δήμου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Καλλίνικου για την διαμόρφωση του χώρου του Μορφωτικού σε σύγχρονο πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού.
 8. Ανάθεση για την νομική κατοχύρωση και διαχωρισμό της κοινής περιουσίας και αναλυτική καταγραφή και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
 9. Μελέτη επισκευής και διαμόρφωσή κτιρίου ΠΙΚΠΑ και παραχώρησή του, στον φιλοζωικό σύλλογο Ιθάκης « Ο Άργος», για την υγειονομική περίθαλψη μικρών ζώων, με την επίσκεψη κτηνιάτρων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Καινοτομία.
 1. Κατάρτιση σχεδίου για εύρεση αναδόχου και χρηματοδότησης για την δημιουργία φακέλου διεκδίκησης για την ένταξη της Ιθάκης στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO.
 2. Κατάρτιση σχεδίου σε συνεργασία με τα εθνικά και διεθνή πανεπιστήμια για την καθιέρωση της Ιθάκης σαν παγκόσμιο κέντρο συνεδριακού προορισμού, σε συνδυασμό με την βαρύτητα της Παγκόσμιας Εμβέλειας του ονόματος του νησιού μας.
 3. Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης για τον Οδυσσέα και την Οδύσσεια προς χρήση ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
 4. Συνεργασία μετά από πρόσκληση με τα τμήματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης ιδιωτικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την χρηματοδότηση δράσεων, συμβατών με την βιώσιμη ανάπτυξη, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ιθάκης.
 5. Μετατροπή του νησιού σε πράσινο νησί σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και ενέργειας και διαχείρισης υδάτινων πόρων.   
 6. Συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας για την εκπόνηση πτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος με την λογική της χρηματοδότησης, της υλοποίησης βιώσιμων προτάσεων αλλά και με την δημιουργία μελετητικής «παρακαταθήκης» για όλα τα θέματα που αφορούν στο νησί μας.
 7.  Διερεύνηση για την δημιουργία συνθηκών για την υποστήριξη και λειτουργία «start ups» στην Ιθάκη.
Δημόσια Υγεία.
 1. Συνεργασία με την διεύθυνση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης για εξεύρεση λύσης, για την νόμιμη  χρηματοδότηση της λειτουργίας του από τον Δήμο, καθώς και για την ορθή και απαραίτητη στελέχωση του με κατάλληλο προσωπικό.
 2. Διερεύνηση για νόμιμο τρόπο παροχής κινήτρων για την προσέλκυση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού υγείας στην Ιθάκη.
 3. Συνεργασία με την ΥΠΑ για την επισκευή και συντήρηση του νυχτερινού ελικοδρομίου στην Ανωγή.
 4. Συνεργασία με το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας για την εξασφάλιση πρόσβασης και εξυπηρέτησης των Ιθακήσιων ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία με τέτοιο τρόπο που να μην έχουν πρόβλημα άσκοπης παραμονής στο Αργοστόλι.
 5. Μεσολάβηση του Δήμου στον Σύλλογο Ξενοδόχων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για ειδικές χαμηλές χρεώσεις, όλο τον χρόνο, στα ξενοδοχεία του Αργοστολίου σε διαμένοντες συνοδούς και συγγενείς ασθενών, που αποδεδειγμένα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
 6. Διερεύνηση παροχής κινήτρων για την εγκατάσταση κτηνιάτρου.
  
         
 

Back To Top