skip to Main Content
An 146

Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο την επόμενη Δευτέρα.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 30 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2017.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

3. Διαγραφές-Επιστροφές
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4. Εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

5. Μείωση ενοικίου δημοτικού ακινήτου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

6. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και Δήμου Ιθάκης για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση προμηθειών και μελετών.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

7. Έγκριση της αριθμ. 51/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλη

8. Λύση και εκκαθάριση Δημοτικών Επιχειρήσεων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9. Ανάθεση υπηρεσίας λύσης και Εκκαθάρισης τριών Δημοτικών Επιχειρήσεων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Έγκριση 15ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
ΕΙΣ: /Δ κ. Σ. Γαρμπή

11. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσία Ασφάλισης Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου Κεφ/νιάς 2018-2019»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12. Έγκριση μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών 2017-2018 Δήμου Κεφ/νιάς και των Νομικών Προσώπων».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

13. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της πράξης: ΄΄ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΄΄.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

14. Έγκριση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος

15. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος

16. Έγκριση νέου Ο.Ε.Υ του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου(Αρ. 35/2017 απόφαση Δ.Σ Δ.Γ.Α)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος

17. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των Δημοτικών Οχημάτων ΚΗΙ 4932 και ΚΗΙ 4935 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

18. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-2019.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

19. Έγκριση της αριθμ. 72/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την τοπική τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Αγίας Ευφημίας στο Ο.Τ. 39.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

20. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2016 (αριθμ. 27/2017 απόφαση Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης

21. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Λακήθρας στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Σβορωνάτων
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης

22. Ονομασίες-Μετονομασίες οδών
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

23. Παραλαβή φακέλου δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

25. Επικαιροποίηση και Αποδοχή της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΓΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

26. Αποδοχή μελέτης με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ΄΄ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

27. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ», Αναδόχου Εταιρίας P. & C.DEVELOPMENT S.A με κωδικό ΟΠΣ 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

29. Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης-επιτροπή παραλαβής και παράδοσης για το ΚΗΙ 8906 φορτηγό IVECO, μετά την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με τον Δήμο Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ:Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

30. Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

31. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης-ημερίδας και φιλοξενίας συμμετεχόντων για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και των εμβολίων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

32. Δωρεάν διάθεση προϊόντων που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Πρόεδρο Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι. κο Α. Μ οσχονά

33. Αίτηση Ν.Ε. Π.Α.Σ.Ο.Κ. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ σχετική με παραχώρηση Δημοτικών καταστημάτων (Αργοστολίου – Ληξουρίου – Σάμης και Σκάλας) για την διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης του επικεφαλή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.
ΕΙΣ: Δήμαρχος Κεφ/νιάς κ. Α. Παρίσης

34. Έγκριση της αριθμ. 70/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην πλατεία Αφών Αλιβιζάτων (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) Ληξουρίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

35. Έγκριση της αριθμ. 68/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την απομάκρυνση ευκαλύπτου στην Πλατεία Αγίου Νικολάου στην Τοπική Κοιν. Κεραμειών
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

36. Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς-Ιθάκης στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
ΕΙΣ: Πρόεδρο Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι. κ. Α. Μοσχονά

37. Έγκριση 5ης και 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς –Ιθάκης οικ. έτους 2017.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς κ. Α. Μοσχονάς

38. Ένταξη δήμου στο Δίκτυο Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Back To Top