skip to Main Content
An 423

Τα 7 «πλαφόν» που φέρνει το νέο συνταξιοδοτικό

Οριζοντίως, καθέτως και… εγκαρσίως τέμνουν το νέο συνταξιοδοτικό τα “απαγορευτικά” που έχει θέσει το υπουργείο Εργασίας σε σχέση με το ύψος των συντάξεων. Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο έχει, ως γνωστόν, στόχο την εξοικονόμηση 2,9 δισ. ευρώ το 2016 -2019. Και προς την επίτευξη αυτού του στόχου, θεσπίζει επτά βασικά «πλαφόν» σε βάρος των συντάξεων:

Αναλυτικότερα:

– Η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να είναι κάτω από 384 ευρώ και πάνω από 768 ευρώ.

– Η ατομική σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2000 ευρώ.

– Οι πολλαπλές συντάξεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 3000 ευρώ.

– Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις έως 1300 ευρώ είναι “προστατευμένες” από οποιαδήποτε μείωση.

– Οι επαναϋπολογισθείσες –με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης- συντάξεις του Δημοσίου που εκδίδονται φέτος θα μειώνονται αν είναι κατά 20% μεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν με βάση τα ισχύοντα ποσοστά αναπλήρωσης.

– Τα μερίσματα των συνταξιούχων του Δημοσίου θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ιδίους πόρους των Μετοχικών Ταμείων.

– Η εθνική ετήσια συνταξιοδοτική δαπάνη δεν πρέπει να αυξάνεται πάνω 2,5% ανά έτος μέχρι το 2060.

Τι αναφέρει το νομοσχέδιο

Πιο αναλυτικά το νομοσχέδιο αναφέρει τα ακόλουθα:

1. “Πλαφόν” στην προσωρινή σύνταξη

Η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη και να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της εθνικής σύνταξης, στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά. Ειδικά για τους ασφαλισμένους σύμφωνα με το άρθρο 40 του παρόντος (σ.σ. του ΟΓΑ), το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της εθνικής σύνταξης.

2. “Πλαφόν” στην ατομική σύνταξη

Μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η καταβολή κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2000 ) ευρώ.

3. “Πλαφόν” στις πολλαπλές συντάξεις

Κατά την ίδια περίοδο το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων (…) που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000 ευρώ).

4. “Πλαφόν” στις προστατευμένες κύριες-επικουρικές συντάξεις

Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την δημοσίευση του νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) Ευρώ.

5. “Πλαφόν” στην κάλυψη της “προσωπικής διαφοράς” στις συντάξεις του δημοσίου

Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι “έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20%, του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, (…) ενώ για όσους θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά, ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και στο ένα τέταρτο (1/4) αυτής, αντίστοιχα”.

6. “Πλαφόν” στα μερίσματα των συνταξιούχων του Δημοσίου

Η χρηματοδότηση των Μετοχικών Ταμείων (σ.σ. δίδουν μερίσματα στους συνταξιούχους του Δημοσίου) θα γίνεται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία τους” και “αποκλείεται παράλληλα οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηματοδότησης των μερισμάτων των εν δυνάμει μερισματούχων, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

7. “Πλαφόν” στην αύξηση της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης

Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την αναλογική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.

aftodioikisi.gr

Back To Top