skip to Main Content
Tei

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρ. Πρωτ.1472

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 15,16,17 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2,3 και 4α του Ν.2916/2001(ΦΕΚ 260/τ.Α΄) αντίστοιχα, συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) και το άρθρο 8 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ.Α΄) β) του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ. Α’) «Διορισμός ή πρό­σληψη πολιτών της Ευρωπαικής Ενωσης στη Δημόσια Διοίκηση», γ)του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α’) “Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης” όπως ισχύει, δ) των άρθρων 9 και 19 και των παρ.3 και 5 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ­τικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ε)της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», στ) της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α’) «Οργάνωση και λειτουργία ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστο­ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο­λισμού και άλλες διατάξεις», ζ)του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ. Α’) «Διορισμός ή πρό­σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτα­τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκ­παίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ», η)του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ­γανα», θ)του Π.Δ. 103/2013 (ΦΕΚ 136τ.Α’/5-6-2013) «Μετονο­μασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων», ι)του Π.Δ.114/2014 (ΦΕΚ 182/τ.Α΄) “Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”, ια)του Π.Δ.24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α΄) “Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων”, ιβ) του Π.Δ.25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄) “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”. 2. Το αριθμ.δΙπΠ/Φ.εΠ.11/85/8044/06-05-11 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: “Προκηρύξεις εξέλιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων ΕΠ ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 3. Την αριθμ.8/29-02-2012 (ΦΕΚ 1203/τ., Β΄/11-04-2012) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων “Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέχρι την έκδοση Οργανισμού των καθηγητών του Ιδρύματος”. 4. Το αριθμ. Φε.κλ/4086/27-11-2014 έγγραφο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5. Το γεγονός ότι υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις 6. Την υπ’αριθμ.Φ16/66912/Ζ2 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 440/τ.Γ΄/18-05-2015 περί έγκρισης προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, όπως γνωστοποιήθηκε με το υπ’αριθμ.πρωτ.Φ16/85634/Ζ2/29.05.2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων 7. Την υπ’αριθμ.00000609590 δημοσίευση στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ

Αποφασίζει την προκήρυξη της κάτωθι θέσης ΕΠ:

Μίας(1) θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με έδρα το Ληξούρι, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Καταπόνηση Μηχανική και Ακουστικές Ιδιότητες Υλικών και Κατασκευών”.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι έως 23-7-15, ημέρα Πέμπτη, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Στυλιανού Τυπάλδου Ληξούρι-Κεφαλληνίας Τ.Κ.28200 τηλ. : 2671092855 ΦΑΞ:2671092856 ιστοσελίδα : http://www.teiion.gr Αθήνα 08-06-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ

Back To Top