skip to Main Content
Asep Pinakes Aftodioikisi 620×320 620×320

Τι διευκρινίζει το ΑΣΕΠ για τις 149 προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών

Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη των 149 υπαλλήλων στο υπουργείο Οικονομικών δίνει το ΑΣΕΠ.

Αρχικά, επισημαίνεται πως τα τηλέφωνα πληροφοριών του ΑΣΕΠ παρέχονται για διευκρινίσεις που αφορούν στη σωστή συμπλήρωση – υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων (π.χ. διαδικασία εγγραφής-ταυτοποίησης στις Online υπηρεσίες του ΑΣΕΠ) από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης και όχι για την παροχή πληροφοριών αναφορικά με αποδεκτούς τίτλους σπουδών ανά θέση, κωδικούς απαραίτητων πρόσθετων προσόντων, κωδικούς προκηρυσσόμενων θέσεων κ.λπ.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά, πριν από την υποβολή των αιτήσεών τους, το σύνολο της προκήρυξης όπως περιλαμβάνεται στο σχετικό ΦΕΚ (6/13-5-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του. Στο ΦΕΚ παρέχονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες για τον ορθό τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (π.χ. αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, κωδικοί τίτλων σπουδών, κωδικοί απαραίτητων πρόσθετων προσόντων, κωδικοί θέσεων, δικαιολογητικά συμμετοχής, τρόπος απόδειξης της εμπειρίας, προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και υποβολής δικαιολογητικών κ.λπ.).

Υπενθυμίζεται ότι στο Παράρτημα Ε΄ του ΦΕΚ της προκήρυξης παρέχονται πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Επίσης, αναλυτικές οδηγίες και βοήθεια μπορούν να βρουν οι υποψήφιοι στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, μέσα στο μενού των Online Υπηρεσιών (διαδρομή: Κεντρική Σελίδα –> Online Υπηρεσίες), αφού εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που τους έχουν δοθεί από το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα του συστήματος που αφορούν στην Αίτηση Ταυτοποίησης και στην Υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Δεδομένου ότι η ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου, τα ανωτέρω στοιχεία (π.χ. κωδικοί τίτλων κ.λπ.), που προσιδιάζουν στην υποψηφιότητα εκάστου ενδιαφερόμενου, ο υποψήφιος πρέπει να τα αναζητήσει μόνος του αφού διαβάσει ενδελεχώς και προσεκτικά το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

 15 ερωτήσεις και απαντήσεις

Πάντως, για τη διευκόλυνση των υποψηφίων κρίνεται σκόπιμο να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

1.             Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Πως γνωρίζω ότι η εγγραφή μου στις Online Υπηρεσίες (Αίτηση Ταυτοποίησης) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία;

Απάντηση:

Το σύστημα θα σας εμφανίσει μήνυμα επιτυχίας και θα στείλει στο e-mail που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, μήνυμα που θα περιέχει σε μορφή πίνακα τα στοιχεία που καταχωρίσατε, τους κωδικούς πρόσβασης και το σύνδεσμο (link) της ενεργοποίησης του λογαριασμού σας. Αν δε βρείτε το μήνυμα στο φάκελο εισερχομένων (inbox) του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, ελέγξτε στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Αφού κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link) ενεργοποίησης, θα ανοίξει σελίδα ανάγνωσης ιστοσελίδας και θα σας ενημερώσει για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα από έλεγχο, το σύστημα δεν θα επιτρέψει την εγγραφή σας, απορρίπτοντας την αίτηση ταυτοποίησης που συμπληρώσατε και θα βγάλει ανάλογο μήνυμα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε κάνει εγγραφή στο παρελθόν με τον ίδιο αριθμό ταυτότητας. Αν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης, συμβουλευτείτε τα βήματα της απάντησης στην «Ερώτηση 13».

2.             Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Πως αλλάζω τα προσωπικά μου στοιχεία στο λογαριασμό που διατηρώ στις Online Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ;

Απάντηση:

Αφού εισέλθετε στο λογαριασμό σας, μπορείτε να αιτηθείτε αλλαγή στοιχείων επιλέγοντας μέσα από το κεντρικό μενού των Online Υπηρεσιών, το εικονίδιο «Αίτηση αλλαγής στοιχείων». Η αίτησή σας θα ελεγχθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΑΣΕΠ και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

Παρατήρηση: Οι αλλαγές των προσωπικών στοιχείων δε μεταφέρονται σε ήδη υπάρχουσες αιτήσεις σας που είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», «Ακυρώθηκε», «Ανοιχτή (Νέα)» και «Ανοιχτή (Συμπλήρωση)». Αντιθέτως, ισχύουν για τις νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις που θα δημιουργήσετε.

3.             Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Πως μπορώ να αλλάξω τους κωδικούς μου για τις Online υπηρεσίες του ΑΣΕΠ;

Απάντηση:

Μέσα από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχετε την δυνατότητα αιτήματος αλλαγής κωδικού μέλους από την επιλογή Online Υπηρεσίες -> Αποστολή Νέου Κωδικού. Το σύστημα θα δημιουργήσει το νέο κωδικό και θα το στείλει στο email σας.

Δυνατότητα επιλογής δικών σας κωδικών, αλλά και αλλαγής Ονόματος μέλους (username) δεν έχετε.

4.             Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Πως μπορώ να πιστοποιήσω τα προσόντα μου;

Απάντηση:

Η υπηρεσία πιστοποίησης προσόντων δεν έχει ενεργοποιηθεί. Όταν ενεργοποιηθεί θα λάβετε σχετική ενημέρωση στο email που έχετε δηλώσει.

5.             Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Γιατί δεν εμφανίζεται ο διαγωνισμός που επιθυμώ να υποβάλω ηλεκτρονική αίτηση;

Απάντηση:

Θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το συγκεκριμένο διαγωνισμό που ενδιαφέρεστε. Ανατρέξτε στο ΦΕΚ της προκήρυξης για τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ή συμβουλευτείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου που έχει εκδοθεί.

6.             Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Ποια βήματα πρέπει να κάνω για να στείλω ηλεκτρονικά μια αίτηση;

Απάντηση:

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ επιλέγετε: Online Υπηρεσίες -> Είσοδος Μέλους.

Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε λάβει. Αν τους έχετε ξεχάσει, συμβουλευτείτε τα βήματα στην απάντηση της Ερώτησης 13. Σε άλλη περίπτωση, επικοινωνήστε με το ΑΣΕΠ.

Επιλέγετε «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ», ορίζετε το διαγωνισμό και την κατηγορία που θέλετε και συνεχίζετε στο «ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ».

Συμπληρώνετε τα πεδία της αίτησής σας πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΦΕΚ του διαγωνισμού, των βοηθειών που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα (βλ. Ερώτηση 15) και των παραδειγμάτων που εμφανίζονται. Αν σκοπεύετε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο από 10 λεπτά για να συμπληρώσετε την αίτηση, κρίνεται σκόπιμο να κάνετε «Αποθήκευση» ανά τακτά διαστήματα για να μην χάσετε τα δεδομένα σας.

Αφού ολοκληρώσετε την συμπλήρωση της αίτησης και είστε σίγουροι ότι δεν θέλετε να την επεξεργαστείτε άλλο, πατάτε «Υποβολή».

Προσοχή: Η αίτησή σας πρέπει να είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε» και να έχει αριθμό πρωτοκόλλου για να θεωρηθεί έγκυρη στο διαγωνισμό.

7.             Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Πως ξέρω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτρονική μου αίτηση;

Απάντηση:

Η αίτηση πρέπει να είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», να έχει αριθμό πρωτοκόλλου και να βλέπετε συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία της αίτησης που καταχωρίσατε.

8.             Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Πως μπορώ να συμπληρώσω/διορθώσω κάποια πεδία της αίτησής μου που έχω ήδη υποβάλλει;

Απάντηση:

Από τη «Λίστα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων» επιλέγετε την αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», κάνοντας κλικ πάνω στην εγγραφή (γραμμή) και κάνετε «Συμπλήρωση». Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση/διόρθωση των πεδίων της αίτησης και την αποθηκεύσετε, θα πρέπει να επαναλάβετε την υποβολή της.

9.             Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Στη «Λίστα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων» είχα την αίτηση σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», με την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου. Πάτησα «Συμπλήρωση» για να διορθώσω/συμπληρώσω κάποια στοιχεία και αποθήκευσα τις αλλαγές μου στην αίτηση. Γιατί δεν εμφανίζεται πλέον στη «Λίστα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων» η αίτησή μου με την αρχική κατάσταση «Υποβλήθηκε»;

Απάντηση:

Για τη δική σας καλύτερη ενημέρωση και για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης μεταξύ των αιτήσεων, το σύστημα εμφανίζει στη «Λίστα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων» ΜΟΝΟ τις αιτήσεις με τρέχουσα κατάσταση [Ανοιχτή (Νέα), Ανοιχτή (Συμπλήρωση), Υποβλήθηκε, Ακυρωμένη].

10.           Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Μερικά προσωπικά στοιχεία της αίτησης που δημιούργησα δεν είναι ακριβώς ίδια με αυτά που έχω στο προφίλ μου. Πως τα αλλάζω;

Απάντηση:

Δεν υπάρχει πρόβλημα αν στην ηλεκτρονική αίτηση κάποια προσωπικά στοιχεία (π.χ. φύλο, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.α.) δεν είναι ορθά. Σημαντικά στοιχεία που χρήζουν σωστής συμπλήρωσης είναι το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, η ημερομηνία γέννησης (πιθανό κριτήριο κατάταξης σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, όταν ορίζεται από την προκήρυξη) και φυσικά, ο αριθμός ταυτότητας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να είναι όλα ορθά, ακολουθείστε τα βήματα της απάντησης που δίνονται στην αμέσως επόμενη ερώτηση (Ερώτηση 11) και προχωρήστε σε δημιουργία νέας αίτησης.

11.           Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Πως ακυρώνω μια αίτηση;

Απάντηση:

Από τη «Λίστα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων» επιλέγετε την αίτηση, κάνοντας κλικ πάνω στην εγγραφή (γραμμή) και στη συνέχεια «Ακύρωση». Η αίτηση εμφανίζεται πλέον στη λίστα σας σε κατάσταση «Ακυρώθηκε».

Παρατήρηση: Ο μόνος λόγος για να ακυρώσετε την αίτησή σας είναι εάν δεν επιθυμείτε τελικά τη συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό (γενικά ή σε συγκεκριμένη κατηγορία εκπαίδευσης) ή εάν θέλετε η νέα σας αίτηση να έχει τις τυχόν αλλαγές που πραγματοποιήσατε στα προσωπικά σας στοιχεία, μέσω της «Αίτησης αλλαγής στοιχείων» που εγκρίθηκε. Εάν θέλετε απλώς να τροποποιήσετε τα στοιχεία που απαιτεί η προκήρυξη (π.χ. Τίτλοι σπουδών, Διάφοροι Κωδικοί, κλπ), τότε κάντε κλικ πάνω στην εγγραφή (γραμμή) της αίτησή σας και επιλέξτε «Επεξεργασία».

Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το ΦΕΚ της προκήρυξης και να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα.

12.           Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Επέλεξα λάθος κατηγορία εκπαίδευσης στην αίτηση που δημιούργησα, τι κάνω;

Απάντηση:

Συμβουλευτείτε τα βήματα της απάντησης στην αμέσως προηγούμενη ερώτηση (Ερώτηση 11).

13.           Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση απώλειας των κωδικών μου;

Απάντηση:

Στην καρτέλα «Online Υπηρεσίες», κάτω από την παράργαφο «Είσοδος Μέλους», επιλέξτε «Υπενθύμιση Κωδικών». Στη συνέχεια, στη Φόρμα Υπενθύμισης Κωδικών, συμπληρώνετε τα πεδία έτσι όπως ακριβώς σας υποδεικνύουν τα παραδείγματα και επιλέγετε «Υποβολή». Το σύστημα θα σας στείλει τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο email που έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας. Αν δε βρείτε το μήνυμα στο φάκελο εισερχομένων (inbox) του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, ελέγξτε στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Σε περίπτωση που έχετε αλλάξει e-mail, συμβουλευτείτε τις «Παρατηρήσεις» που θα βρείτε στη Φόρμα Υπενθύμισης Κωδικών.

14.           Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Πως διαγράφομαι εντελώς από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ;

Απάντηση:

Για να γίνει διαγραφή του λογαριασμού σας θα πρέπει να στείλετε στο ΑΣΕΠ (ταχυδρομικά ή με e-mail στοhelpdesk@asep.gr) μια απλή αίτηση επισυνάπτοντας μαζί και απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΤ (και τις δύο όψεις), αναφέροντας ότι επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού σας. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας, καθώς και οι κωδικοί πρόσβασης (όνομα και κωδικός μέλους) που χρησιμοποιείτε στις Online υπηρεσίες.

15.           Ημ/νία εισαγωγής: 20/05/2014

Ερώτηση:

Υπάρχει άλλη βοήθεια;

Απάντηση:

Μέσα από το κεντρικό μενού των Online Υπηρεσιών, στην ενότητα «Χρήσιμες Πληροφορίες», επιλέξτε το δεξί εικονίδιο «Οδηγίες ηλ. αίτησης». Επίσης, στην ενότητα «Διαχείριση αιτήσεων», επιλέξτε το εικονίδιο «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Πάνω ακριβώς από τον πίνακα των αιτήσεων που θα εμφανιστεί, κάντε κλικ στις «Αναλυτικές Πληροφορίες» ή επιλέξτε το κουμπί «Βοήθεια». Μέσα σε κάθε αίτηση που δημιουργείτε εμφανίζονται οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση κάθε βήματος, επιλέγοντας το κουμπί «Οδηγίες».

Back To Top