skip to Main Content
Angry

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

Σε απάντηση της από 28.1.2015 ανακοίνωσης της Επιτροπής Αγώνα Λειβαθούς με τίτλο «Έξωση οικογενειών από οικίες ιδρύματος Βαλλιάνου»,  που αναρτήθηκε στον τοπικό ηλεκτρονικό Τύπο, η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Παναγή Α. Βαλλιάνου» διευκρινίζει τα εξής:

 

  • Οι αναφερόμενες οικίες, γνωστές ως σπίτια των καθηγητών, πράγματι δημιουργήθηκαν για χρήση από τους εκπαιδευτικούς όχι «από τα σχολεία της περιοχής» αλλά αποκλειστικά από τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου – Λυκείου των Κεραμειών, με σκοπό την στήριξη των τοπικών αυτών σχολικών μονάδων. Οι οικίες αυτές έχουν συντηρηθεί στο παρελθόν με δαπάνες του Κληροδοτήματος με κόστος πάνω από 7.000€.
  • Δεν «επιβλήθηκε ενοίκιο» αλλά ορίστηκε το συμβολικό μηνιαίο μίσθωμα των 30€ ανά οικία, προς τους σημερινούς ενοίκους, όπως συμφωνήθηκε και υπογράφηκε στα αντίστοιχα τρία μισθωτήρια συμφωνητικά. Εξάλλου η είσπραξη συμβολικού ενοικίου ήταν πάγια πρακτική και σε προηγούμενες μισθώσεις καθηγητών με σκοπό όχι «να έχει το Ίδρυμα έσοδα» αλλά να καλύπτει τις δαπάνες συντήρησης των οικιών αυτών. Σημειώνεται ότι οι τελευταίοι καθηγητές κατέβαλαν μίσθωμα 150€ μηνιαίως για το σκοπό αυτό.
  • Οι τρεις αυτές οικίες ουδέποτε μισθώθηκαν «μετά από παρέμβαση της Επιτροπής Αγώνα Λειβαθούς» αλλά ύστερα από την ομόφωνη απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, στο πλαίσιο των φιλανθρωπικών σκοπών που υπηρετεί, και ελλείψει αιτημάτων ενοικίασής τους από ενδιαφερόμενους καθηγητές.
  • Το Κληροδότημα ουδέποτε προσπάθησε « να βάλει τις οικογένειες σε αντιπαράθεση μεταξύ τους», άλλωστε δεν είναι αυτοί οι σκοποί του. Η κλήρωση έγινε παρουσία των συγκεκριμένων τριών οικογενειών και με την σύμφωνη γνώμη τους, στο πλαίσιο της ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης τους, για να ικανοποιηθούν αιτήματα δύο ενδιαφερομένων καθηγητών.
  • «Η προθεσμία δεν επισπεύσθηκε, για άγνωστο λόγο, μέχρι το τέλος του Φλεβάρη». Με βάση τα μισθωτήρια συμφωνητικά η ενοικίαση είχε διάρκεια ενός έτους και έληξε την 31/8/2014, πράγμα που και οι τρεις οικογένειες γνώριζαν και είχαν αποδεχθεί. Εξάλλου, με την υπογραφή του αρχικού μισθωτηρίου το 2011 και το 2012 αντίστοιχα, η Δ.Ε. τους είχε καταστήσει σαφές, ότι από την στιγμή που θα υπήρχε ενδιαφέρον μίσθωσης από καθηγητές του Γυμνασίου – Λυκείου, όφειλαν να αποχωρήσουν.

Πράγματι υπήρξαν πρόσφατα σχετικά αιτήματα από καθηγητές των Κεραμειών, τα οποία έγιναν ομόφωνα αποδεκτά από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος.

Κατόπιν τούτων η Δ.Ε. συμμεριζόμενη την δύσκολη οικονομική κατάσταση των ενοίκων και με ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα αυτό, με σχετικές αποφάσεις της  και πάλι τους έδωσε χρονικό περιθώριο αποχώρησης έως τέλος Οκτωβρίου 2014, που παρατάθηκε έως τέλος Νοεμβρίου του 2014 και πρόσφατα έως τέλος Φεβρουαρίου 2015.

  • Σύμφωνα με την από 21.1.2015 απόφασή της, η Δ.Ε. του Κληροδοτήματος θα επιδοτήσει ισότιμα και τις τρεις οικογένειες αυτές με το ποσό των 1.200€ έκαστη για την κάλυψη του ενοικίου της νέας τους οικίας, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα να καλύψει και όλες τις έως σήμερα συσσωρευμένες τους οφειλές προς τις ΔΕΚΟ, οι οποίες μαζί με τα οφειλόμενα προς την Δ.Ε. μισθώματα ανέρχονται στα 3.500€ περίπου. Η απόφαση αυτή τους έχει γνωστοποιηθεί. Από τα παραπάνω δεν προκύπτει καμία αρνητική στάση ή πρόθεση της Δ.Ε. απέναντι στις οικογένειες αυτές, αντιθέτως αποδεικνύεται έμπρακτα η κατανόηση και η αμέριστη στήριξή τους.
  • Τονίζεται περαιτέρω ότι ο σκοπός του Κληροδοτήματος «Παναγή Α. Βαλλιάνου» δεν είναι η εξεύρεση στέγης για άπορες οικογένειες. Την ευθύνη αυτή οφείλουν να επωμίζονται οι κρατικές Υπηρεσίες και οι ενδιαφερόμενοι Φορείς.
  • «Οι ίδιοι οι αιτούντες εκπαιδευτικοί και οι οργανώσεις τους έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν δέχονται οι πραγματικές ανάγκες τους για στέγαση να γίνουν μοχλός που τελικά θα εξυπηρετήσει άλλες επιδιώξεις». Αυτό απέχει αντιδιαμετρικά από την πραγματικότητα, δεδομένου ότι οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές επέδειξαν αμέριστη κατανόηση, υπομονή και συνεργασία στο θέμα αυτό.

Συμπερασματικά η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος λειτουργεί πάντοτε με διαφάνεια και σε συνεργασία με τους τοπικούς Φορείς, εξυπηρετεί την βούληση του διαθέτη και  στηρίζει την τοπική κοινωνία. Είναι πρόθυμη να διευκρινίζει και να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση για θέματα που την αφορούν, έτσι ώστε να αποφεύγεται η διατύπωση στρεβλών πληροφοριών που παραπλανούν την κοινή γνώμη και θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία του Κληροδοτήματος.

Το Κληροδότημα, στο πλαίσιο πραγμάτωσης των σκοπών του αλλά και προάσπισης των συμφερόντων του, κρίνει το συγκεκριμένο δημοσίευμα ως ανυπόστατο, ψευδές, συκοφαντικό και απαράδεκτο και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του.

Τέλος, αποφάσισε την μη παρουσία κανενός μέλους του στην σύσκεψη φορέων και κατοίκων που διοργανώνει η Επιτροπή Αγώνα Λειβαθούς στις 4 Φεβρουαρίου και ώρα 6.30 στο Λύκειο Κεραμειών.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

 

Σπυρ. Χουρμούζης

Back To Top