skip to Main Content
Foroi 620×3201

Το νέο έντυπο δήλωσης ΦΠΑ (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 371/18-03-2015 η ΠΟΛ 1049/2015 με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ 1198/2014 ως προς το χρόνο ισχύος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ. Το νέο έντυπο ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και εφεξής.

Δείτε αναλυτικά:

ΠΟΛ.1049/11.2.2015

Τροποποίηση της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 ως προς το χρόνο ισχύος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1049/2015

(ΦΕΚ Β’ 371/18-03-2015)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 8 και 10 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το Ν. 2859/2000 − ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 − ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1198/25.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2382/8.9.2014) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ».
  4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄ 222) όπως ισχύει.
  5. Την υπ’ αριθ. 20/25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
  6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

  1. Η παράγραφος 2 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1198/25.8.2014 τροποποιείται ως εξής:

«Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και εφεξής.»

  1. Η παράγραφος 3 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1198/25.8.2014 τροποποιείται ως εξής:

«Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1149/14.7.2011 και ΠΟΛ.1129/3.6.2013 καταργούνται από 1.4.2015».

  1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS» αντικαθίσταται όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, κατόπιν των εξής τροποποιήσεων:

α) Καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος στον κωδικό «006».

β) Προστίθεται νέος κωδικός «312» στον πίνακα Β΄ του εντύπου με λεκτικό «Κύκλος εργασιών ΦΠΑ».

DHLWSH_FPA

Από το aftodioikisi.gr

Back To Top