skip to Main Content
Per44

ΥΠΕΣ: Καταργούνται εξαντλητικά πρόστιμα για χρέη σε δήμους και Περιφέρειες

Καταργούνται τα εξαντλητικά πρόστιμα για χρέη στους δήμους και τις περιφέρειες που έφταναν ακόμα και το 30% της οφειλής σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής άνω των δύο ετών με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών

Το εν λόγω πρόστιμο επιβάλλεται πλέον μόνο σε περίπτωση που μία οφειλή έχει βεβαιωθεί από 1-1-2015 μέχρι 20-3-2015 και η καταβολή της γίνεται μετά την παρέλευση εξαμήνου από το χρόνο στον οποίο αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.

Το πρόστιμο που καταργεί με απόφαση του το ΥΠΕΣ αφορά τις περιπτώσεις που αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου.

Ετσι, οι οφειλές που βεβαιώνονται από 21-3-2015 και μετά επιβαρύνονται μόνο με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής . Το ύψος του ετήσιου επιτοκίου για τον υπολογισμό των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, ορίζεται ως το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO), που από 10-9-2014 έχει καθοριστεί στο 0,05%, πλέον οκτώ και πενήντα μίας (8,51) εκατοστιαίες μονάδες.

Σημειώνεται, ότι για τη μεταβολή του ως άνω επιτοκίου (8,56%), εφαρμόζεται το αρ. 3 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. Επισημαίνεται ότι δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται τόκοι επί των τόκων, ενώ, μέχρι 31-12-2015, οι τόκοι υπολογίζονται κατά την είσπραξη και για ολόκληρο το μήνα, εντός του οποίου αυτή διενεργείται

Τέλος, σημειώνεται ότι για οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2014 εφαρμόζονται, ως προς τον υπολογισμό και το ανώτατο όριο των προσαυξήσεων, οι διατάξεις του αρ. 6 του ν.δ. 356/1974

www.dikaiologitika.gr

Back To Top