skip to Main Content

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και
πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2013-2014) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ (ομάδα Β’) καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ,
κατέθεσαν αίτηση – δήλωση στο Λύκειό τους από τις 10 ως τις 25 Φεβρουαρίου 2014 για συμμετοχή στις
πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α στις
προαναφερόμενες ημερομηνίες, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά
τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, ΔΙΟΤΙ Η ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΟ 10%:
΄Οσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων
εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της
τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες.
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Η ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ.
•-> ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και
πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να
έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι
ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός
αριθμός του υποψηφίου.
δ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες 15 Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.
Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής,
ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η κοντινότερη για την Κεφαλονιά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα
λειτουργήσει Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης είναι η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμήμα Φυσικής Αγωγής Αχαϊας (Πάτρα) – Τηλ. 261 0465849 – Το πρόγραμμα θα
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Τμήματος : http://dide.ach.sch.gr/grfapatr/
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 21 μέχρι και 30 Ιουνίου 2014,
εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης στο ειδικό μάθημα, μπορούν να
ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης, από αυτή
του ειδικού μαθήματος.
2. ΕΝΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Το έντυπο μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2014 έχει αναρτηθεί στην επίσημη
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις:
http://www.minedu.gr/publications/docs2014/140521_md_gel_epalb.pdf (ΓΕ.Λ & ΕΠΑΛ Β΄)
http://www.minedu.gr/publications/docs2014/140521_md_epala.pdf (ΕΠΑΛ Α΄)
ΚΕντρο ΣΥμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) Αργοστολίου – Μίνωος 3 (στενό ΔΕΗ) – Τηλ. 2671 026374 – Email: kesypkef@sch.gr
•-> Φέτος εντάσσεται στο μηχανογραφικό και το νέο ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους
ενδιαφέρει (ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ Β΄ ή ΕΠΑ.Λ Α΄)
ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, όλοι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στα Λύκειά
τους για να αποκτήσουν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (PASSWORD), ώστε να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4264/2014 , από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι επιτυχόντες που
υπάγονται στις κατηγορίες των πολύτεκνων, των τρίτεκνων και των κοινωνικών κριτηρίων, δικαιούνται με
αίτησή τους στο τμήμα υποδοχής τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ σχολή ή Τμήμα
Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..
Η αντιστοιχία των τμημάτων και των σχολών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΡΑ, αλλά μετά τις εξετάσεις και την
έκδοση των αποτελεσμάτων να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά στο τμήμα υποδοχής
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ 10%
Οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ θα
έρθουν σε επαφή με το Λύκειό τους, ώστε να αποκτήσουν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (PASSWORD)
και στην πορεία να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Υπενθυμίζεται ότι με τις νέες
ρυθμίσεις:
– Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4264/2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ έχουν όσοι
συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή των ημερήσιων ΕΠΑΛ ΤΑ ΕΤΗ 2012 Η
2013, διεκδικώντας το αντίστοιχο ποσοστό θέσεων (40% για το 2012 και 60% για το 2013).
Επισημαίνεται ότι φέτος για πρώτη φορά έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ του 10% και
όσοι απόφοιτοι είχαν λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Α΄ ΤΟ
2012 ΄Η ΤΟ 2013.
– όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που
είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Η
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΞΑΝΑ σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά
συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.
5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ 0,5 % ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4264/2014 για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στους υποψήφιους που
υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Αίτηση-Δήλωση για
συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις προβλέπονται επιπλέον θέσεις του αριθμού εισακτέων των
Πανεπιστημίων , των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των ΤΕΙ ως εξής:
1. Για τους υποψηφίους των Ημερησίων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ (Ομάδες Α΄ & Β΄) 0,5% καθ’ υπέρβαση του
αριθμού εισακτέων & 2. Για τους υποψήφιους των Εσπερινών ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Β΄) όσες θέσεις της
περίπτωσης 1 μείνουν κενές [σύμφωνα με τον υπολογισμό που έχουμε κάνει θα παραμείνουν πολλές κενές για το
Εσπερινό ΓΕ.Λ, αφού οι υποψήφιοι από την Κεφαλονιά είναι περίπου 300 και οι θέσεις είναι 446]

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ:
α. Γίνεται στρογγυλοποίηση προς την αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο
από το μισό της ακέραιας μονάδας. Π.χ.
π.χ. • Αν οι εισακτέοι σε μία σχολή είναι 100, οι επιπλέον θέσεις προσδιορίζονται ως εξής:
100 * 0,5% = 0,5 & με τη στρογγυλοποίηση δίνεται 1 επιπλέον θέση
• Αν οι εισακτέοι σε μία σχολή είναι 300, οι επιπλέον θέσεις προσδιορίζονται ως εξής:
300 * 0,5% = 1,5 & με τη στρογγυλοποίηση δίνονται 2 επιπλέον θέσεις
β. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιας μονάδας και μόνο στην περίπτωση που διαφορετικά θα
μηδενιζόταν η θέση, γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραια μονάδα, ώστε να υπάρχει ΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΕΣΗ για κάθε
σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.
π.χ. • Αν οι εισακτέοι σε μία σχολή είναι 80, οι επιπλέον θέσεις προσδιορίζονται ως εξής:
100 * 0,5% = 0,4 & με τη στρογγυλοποίηση (για να μη μηδενιστεί η θέση) δίνεται 1 επιπλέον θέση
•-> Σημείωση: Σύμφωνα με τον αριθμό των εισακτέων ανά Τμήμα/Σχολή ή Εισαγωγική κατεύθυνση, με τη ρύθμιση αυτή
προσφέρονται 288 ΕΠΙΠΛΕΟΝ θέσεις σε ΑΕΙ/Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες/ΑΣΠΑΙΤΕ και 158 θέσεις σε ΤΕΙ

ΚΕντρο ΣΥμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) Αργοστολίου – Μίνωος 3 (στενό ΔΕΗ) – Τηλ. 2671 026374 – Email: kesypkef@sch.gr

Back To Top