skip to Main Content
1

Απαγορεύεται η μονιμοποίηση των ΙΔΟΧ – Ανώτατο όριο στις προσλήψεις εποχικών στο δημόσιο

Μπαίνει ανώτατο όριο στις προσλήψεις εποχικών στο δημόσιο ενώ απαγορεύεται η μετατροπή των εργασιακών σχέσεων του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται με οιαδήποτε σχέση ορισμένης διάρκειας που καταρτίζεται κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου σε συμβάσεις αόριστης διάρκειας

Τα παραπάνω προβλέπουν διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στην Βουλή και με το άρθρο 241 τίθεται, για το έτος 2018, ανώτατο όριο (όπως ειδικότερα αποτυπώνεται) στον μέσο όρο του έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., μίσθωσης έργου και ωριαίας αποζημίωσης, που απασχολείται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην των ΔΕΚΟ και η μισθοδοσία του βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

 Από την εν λόγω ρύθμιση εξαιρούνται οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών (προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών κ.λπ.).

Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 241 προβλέπεται ρύθμιση για το έτος 2018 ώστε ο μέσος όρος του έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου και ωριαίας αποζημίωσης, που απασχολείται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), πλην των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), και η μισθοδοσία του οποίου επιβαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους να παραμένει σταθεροποιημένος σε σχέση με τα επίπεδα του 2016, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για κάλυψη μονίμων θέσεων με αντίστοιχη μείωση του προσωπικού ορισμένου χρόνου στη διάρκεια του έτους (ιδίως στην περίπτωση του προσωπικού πυροσβεστών πενταετούς θητείας). Από τον ανωτέρω μέσο όρο, με στόχο την αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών, εξαιρούνται και δεν συνυπολογίζονται σε αυτόν οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών, όπως ιδίως οι ανάγκες που απορρέουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές ή την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Για την τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο τιθέμενος μέσος όρος του έκτακτου προσωπικού, με κ.υ.α., κατόπιν σύνταξης σχετικής έκθεσης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 242 προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις υπό τις οποίες μπορούν να διενεργούνται διορισμοί και προσλήψεις προσωπικού εφόσον τηρούνται τα όρια δαπανών για μισθούς και συντάξεις που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι, οι διορισμοί και οι προσλήψεις προσωπικού στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στις περιπτώσεις συμμόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις και κάλυψη; συνιστώμενων οργανικών θέσεων μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ι.δ.α.χ. προσωπικού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να διενεργούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των ορίων δαπανών για μισθούς και συντάξεις που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021.

 Τέλος σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο απαγορεύεται η μετατροπή των εργασιακών σχέσεων του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται με οιαδήποτε σχέση ορισμένης διάρκειας που καταρτίζεται κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου σε συμβάσεις αόριστης διάρκειας. Οι προσλήψεις αυτές διενεργούνται με διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία τηρουμένων των ισχυόντων κανόνων για τις προκηρύξεις και τις διαγωνιστικές διαδικασίες του δημοσίου, περιλαμβανομένου του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
dikaiologitika.gr
Back To Top