skip to Main Content
1

ΑΣΕΠ: Οι πρώτες οδηγίες για την Προκήρυξη των μονίμων στην καθαριότητα -Ερωτήσεις & απαντήσεις

Τις πρώτες ανεπίσημες οδηγίες στους υποψήφιους για την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά την «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών)», δίνουν πηγές του ΑΣΕΠ μέσω του ένθετου «Καριέρα+Εργασία» της «Εφ.Συν».

Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες και πάντως πριν την 20η Φεβρουαρίου που αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη για τους υποψήφιους ΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή πρόκειται να δώσει στις δημοσιότητα, μέσω μπάνερ που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, αναλυτικές οδηγίες οι οποίες θα αφορούν και τα «θολά» σημεία της Προκήρυξης.

Θα αναρτηθεί και pdf

Επιπλέον, μαζί με το μπάνερ αναμένεται να αναρτηθεί και το ειδικά διαμορφωμένο αρχείο (σε μορφή pdf) στο οποίο οι υποψήφιοι ΔΕ και ΥΕ θα πρέπει να δηλώσουν τις πέραν των 120 προτιμήσεις τους που έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν στο ηλεκτρονικό αρχείο. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ έχουν απεριόριστο αριθμό προτιμήσεων μέσω τους ηλεκτρονικού αρχείου, και άρα δεν τους αφορά το pdf.  Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη: «Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης αναγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα διορισμού. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καταγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, κατά ανώτατο όριο 120 κωδικοί θέσεων και τις λοιπές προτιμήσεις (πέραν των 120) με τα στοιχεία αυτών (προσόντα, κριτήρια) στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα διορισμού, τα δηλώνουν σε ειδικό προς τούτο διαμορφωμένο αρχείο (σε μορφή pdf) το οποίο το επισυνάπτουν στην καρτέλα του μητρώου τους και το επικαλούνται στην ηλεκτρονική αίτηση. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ σχετικές οδηγίες.»

Παράλληλα οι ίδιες πηγές δίνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις αναγνωστών οι οποίες μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: press@aftodioikisi.gr.

 

Αναλυτικά οι πρώτες ανεπίσημες οδηγίες του ένθετου «Καριέρα+Εργασία» της «Εφ.Συν» είναι οι εξής:

-Τυπώστε την προκήρυξη και διαβάστε την αναλυτικά

-Προχωρήστε στην συμπλήρωση των σχετικών τετραγώνων με τις θέσεις πολλές φορές ώστε όταν ανοίξει η Προκήρυξη (20/2 για τους ΔΕ, 26/2 για τους ΠΕ και ΤΕ και 8/3 για τους ΥΕ) να έχετε καταλήξει στις θέσεις που θα δηλώσετε.

-Προχωρήστε άμεσα στη συλλογή των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για τις θέσεις που προτίθεστε να δηλώσετε ώστε να είστε έτοιμοι όταν θα «τρέχουν» οι προθεσμίες για την υποβολή της αίτησης.

-Μην περιμένετε τις τελευταίες ημέρες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Προχωρήστε στη σχετική διαδικασία νωρίς, όταν, δηλαδή, ξεκινήσουν να «τρέχουν» οι προθεσμίες προκειμένου να αποφύγετε λάθη λόγω άγχους και σχετική ταλαιπωρία. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τον Ιανουάριο η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ είχε τεθεί εκτός λειτουργίας πολλές φορές και για αρκετές ώρες σε προκηρύξεις πολύ μικρότερες από την τρέχουσα όπως την 5Κ/2016 για 80 θέσεις στην Ε.Υ.Α.Θ, την 6Κ/2016 για 93 θέσεις στο Ε.Κ.Α.Β. και την 7Κ/2016 για 1.666 θέσεις στο υπουργείο Υγείας για τις οποίες δόθηκαν παρατάσεις.

-Συμπληρώστε και υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

 

Απαντήσεις σε ερωτήσεις αναγνωστών:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Υπάρχουν ειδικότητες σε δήμους που οι ειδικές κατηγορίες φτάνουν ακόμη και το 90% όπως οι ΔΕ Οδηγοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι ειδικές κατηγορίες καταλαμβάνουν συνολικά το 42,05% των θέσεων (15% πολύτεκνοι, 10% τρίτεκνοι και τέκνα τρίτεκνων, 2% παλλινοστούντες, Πόντιοι ομογενείς, 10% ΑΜΕΑ, 5% συγγενείς ΑΜΕΑ, 0,5% μέλη μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης). Προκειμένου, δε, να αποφευχθεί σε μικρούς δήμους που οι θέσεις είναι λίγες, αυτές να καταληφθούν κατά 100% από ειδικές κατηγορίες, αυξάνονται τα σχετικά ποσοστά σε μεγαλύτερους.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

-Ποια προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ως εμπειρία για τους ΥΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Καθώς οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ  θεωρούνται ανειδίκευτοι εργάτες, ως εμπειρία (7 μόρια ανά μήνα για 84 μήνες) λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε εργασία έχουν προσφέρει στο παρελθόν σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

-Τα μόρια της ειδικής εμπειρίας τα λαμβάνουν μόνο οι «παρατασιούχοι». Απαιτείται ο χρόνος εργασίας να είναι συνεχόμενος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα μόρια της ειδικής εμπειρίας (17 ανά μήνα για 24 μήνες) τα λαμβάνουν όλοι όσοι έχουν εργαστεί στο παρελθόν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ. Δεν απαιτείται αυτή η εργασία να είναι συνεχόμενη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

-Υπάρχει ειδική μοριοδότηση για τις μονογενεϊκές οικογένειες;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία για μόνιμες αλλά μόνο για προσλήψεις εποχικού προσωπικού.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

-Τι γίνεται στην περίπτωση που προσληφθεί, για παράδειγμα, ως οδηγός απορριμματοφόρου ή ως εργάτης καθαριότητας, υποψήφιος ειδικών κατηγοριών που είναι ΑΜΕΑ άνω του 50%. Ποιος κρίνει αν έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο συγκεκριμένος υποψήφιος θα περιληφθεί στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και το αν είναι ικανός για την συγκεκριμένη θέση θα το κρίνει η Υγειονομική Επιτροπή. Εφόσον η απόφαση είναι αρνητική θα προσληφθεί ο επόμενος διοριστέος του πίνακα.

 

ΕΝΘΕΤΟ

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης.

aftodioikisi.gr

 

Back To Top