skip to Main Content
Καππάτος: Σχέδιο Νόμου για τη Θαλάσσια Πολιτική – Έμπρακτη η στήριξη του Υπ

Καππάτος: Σχέδιο Νόμου για τη Θαλάσσια Πολιτική – Έμπρακτη η στήριξη του Υπ. Ναυτιλίας σε Κεφαλονιά και Ιθάκη [βίντεο]

Καππάτος: Σχέδιο Νόμου για τη Θαλάσσια Πολιτική – Έμπρακτη η στήριξη του Υπ. Ναυτιλίας σε Κεφαλονιά και Ιθάκη [βίντεο]

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και το Μεταφορικό Ισοδύναμο, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

Στην ομιλία μου στη Βουλή, αναφέρθηκα στη σημασία του για τα νησιά μας.

Είναι η πρώτη φορά που κωδικοποιείται η νομοθεσία για τη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο, κάτι πολύ σημαντικό για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, ώστε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι πολιτικές για την νησιωτικότητα. Με το Σχέδιο Νόμου εξορθολογίζεται το Μεταφορικό Ισοδύναμο ώστε να επωφελούνται από αυτό δίκαια οι πολίτες και οι επιχειρήσεις των νησιών.

Το ΥΝΑΝΠ και η Κυβέρνηση, από το 2019 αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά ισότιμα το Ιόνιο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, στο πλαίσιο της εθνικής νησιωτικής πολιτικής. Οι χρηματοδοτήσεις προς του Δήμους των νησιών μας είναι σημαντικά περισσότερες και η θεσμική συνεργασία εξαιρετική.

Το ΥΝΑΝΠ με το πρόγραμμα «Νέαρχος», το Ταμείο Γαλάζιας Οικονομίας και το πρόγραμμα νησιωτικής επιχειρηματικότητας, δημιουργεί χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των λιμενικών υποδομών, κάτι που έχουμε ανάγκη στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.

Στην ομιλία μου στην Ολομέλεια της Βουλής εξέφρασα τις ευχαριστίες μου προς την ηγεσία του ΥΝΑΝΠ. Προς τον Υπουργό κ. Πλακιωτάκη, τους Γενικούς Γραμματείς κ. Κυριαζόπουλο και Κουτουλάκη, καθώς και στην κ. Καλογήρου. Όχι μόνο στήριξαν τα νησιά μας μετά τις δυσκολίες που δημιούργησε ο «Ιανός», αλλά υλοποιούν μια σύγχρονη Νησιωτική Πολιτική με υποδομές που βελτιώνουν την ζωή των πολιτών στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.

Το Σχέδιο Νόμου είναι όμως σημαντικό και για την υλοποίηση πολιτικών προστασίας των θαλασσών μας στο πλαίσιο της ΕΕ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της προσπάθειας και πρόσφατα ανακοίνωσε τη δημιουργία ζωνών προστασίας από την υπεραλίευση και τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων, στο πλαίσιο της Γαλλικής πρωτοβουλίας «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030».

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Παρακάτω η ομιλία του

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αντικείμενο τόσο τη κύρωση του κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο όσο και την υλοποίηση του μεταφορικού ισοδύναμου είναι από τα παραδείγματα εκείνα των νομοσχεδίων που προκειμένου να επεξεργαστούν απαιτείται από εμάς μια ξεκάθαρη άποψη στη μεγάλη εικόνα.

Η μεγάλη εικόνα δεν είναι άλλη από το θεσμικό περιβάλλον και τις συνθήκες που ωθούν εθνικές κυβερνήσειςστη λήψη δραστικών αποφάσεων.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει πως η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας βιοποικιλότητας, συνιστούν άμεσες και υπαρξιακές απειλές για την ανθρώπινη ζωή και την ευημερία.

Πρόκειται για απειλές που θέτουν σε κίνδυνο τα θεμέλια της κοινωνίας και της οικονομίας μας με τη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση των θαλασσών μας να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας κοινής, ευρωπαϊκής, στρατηγικής.

Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως στρατηγική με στόχο να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία.

Πρόκειται για Συμφωνία- Σταθμό στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία με βασικές κατευθύνσεις τις μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, την οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων καθώς και την ανάγκη κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια να μη μείνουν στο περιθώριο.

Υπό το πρίσμα αυτής της Πράσινης Συμφωνίας, μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία αλλά και βιώσιμη χρήση ωκεανών και θαλασσών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδραματίζουν κομβικό ρόλο.

Με δεδομένο πως οι ωκεανοί και οι θάλασσες θεωρούνται μέρος της λύσης των όσων διακυβεύονται, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πρόσφατα προχωρήσει σε μια σειρά κατευθύνσεων και συμπερασμάτων που μας απασχολούν ιδιαίτερα.

Πρόκειται συγκεκριμένα για την αναγνώριση της οδηγίας- πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική ως πυλώνα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.

Μιας πολιτικής που αποσκοπεί, αφενός, στην επίτευξη και τη διατήρηση μιας βιώσιμης περιβαλλοντικής κατάστασης για τα θαλάσσια ύδατα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, στη συμβολή προς μια βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών από τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Σε αυτή τη κατεύθυνση καταγράφουμε προτεραιότητες τις οποίες ενσωματώνουμε στη κοινή, ευρωπαϊκή μας στάση.

Πρόκειται τόσο για τον αποτελεσματικό συντονισμό των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σο και την περιφερειακή και διακρατική συνεργασία ως μέσο για την υλοποίηση των στόχων αυτών.

Η ενίσχυση του δυναμικού του παράκτιου και ναυτιλιακού τομέα καθώς και η προστασία των παράκτιων και θαλασσίων οικοσυστημάτων συνοψίζουν τη λογική πίσω από την οποία αποφασίζονται και υλοποιούνται οι πολιτικές που προανέφερα.

Το Σχέδιο Νόμου που συζητούμε και ψηφίζουμε σήμερα αφορά σε αυτήν ακριβώς τη μεγάλη εικόνα.

Υπό το πρίσμα μιας λογικής βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνης με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθορίζουμε το πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των κατευθύνσεων της εθνικής μας στρατηγικής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο.

Παράλληλα, προσδιορίζουμε συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές και προγράμματα χρηματοδότησης που συνδέονται με τη θαλάσσια Οικονομία και τη νησιωτικότητα.

Συντονίζουμε κρίσιμες δημόσιες πολιτικές ου συνδέονται με το θαλάσσιο χώρο και πιο συγκεκριμένα:

Τη λιμενική πολιτική, τους θαλάσσιους λιμένες και τις ναυτιλιακές υποδομές,

Τη νησιωτική ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα,

Τα γαλάζια επαγγέλματα, την απασχόληση και τις επενδύσεις στην γαλάζια Οικονομία

Και τέλος, πεδία όπως τη ψηφιακή διακυβέρνηση, την υγεία, τη πρόνοια και την εκπαίδευση.

Προκειμένου η Στρατηγική που εισηγούμαστε να καταστεί αποτελεσματική και βιώσιμη, καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης του παραγωγικού αναπτυξιακού προτύπου νησιωτικών περιοχών.

Πρόκειται για το Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου δημιουργούνται τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία που εξασφαλίζουν τους αναγκαίους πόρους με διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης.

Αφορά επιχειρήσεις -ιδίως μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις- που δραστηριοποιούνται στο τομέα θαλάσσιας οικονομίας για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Αναφορικά με την παρακολούθηση της Στρατηγικής και των κατευθύνσεων της Πολιτικής για τη Ναυτιλία και τη Θαλάσσια Οικονομία, στο Πέμπτο Κεφάλαιο, παρουσιάζεται το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Θα τελεί υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού με την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για την χάραξη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή των νησιωτικών πολιτικών.

Τέλος, ιδιαίτερη θέση στο παρόν σχέδιο νόμου έχουν οι ρυθμίσεις για το Μεταφορικό Ισοδύναμο και εξειδικεύουν στρατηγικές που διευκολύνουν την καθημερινότητα τόσο των πολιτών, όσο και του εφαρμοστή του δικαίου.

Σε πρακτικό επίπεδο, τίθεται ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, ξεκάθαρες προδιαγραφές και κριτήρια, ώστε να μην υπάρχει ουδεμία αμφιβολία του τι εφαρμόζεται και με ποιόν τρόπο.

Εξαλείφουμε, με άλλα λόγια, τα όποια κενά εντοπίζονται στην κατανόηση του γράμματος του νόμου καθιστώντας την εφαρμογή του ευκολότερη.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Επιχείρησα στην εισήγησή μου να αναδείξω δύο σημεία.

Το θεσμικό περιβάλλον και τις ευρωπαϊκές συνθήκες από τη μία και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προσαρμόζουν την εθνική μας στρατηγική στο εν λόγω πλαίσιο.

Καμία όμως από αυτές τις κατευθύνσεις δεν μπορεί να μετατραπεί σε απτή, δημόσια, πολιτική χωρίς σχεδιασμό, στόχο και αποτέλεσμα.

Η Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και προσωπικά ο Υπουργός κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, οι Γενικοί Γραμματείς κύριοι Κουτουλάκης και Κυριαζόπουλος αλλά και η κ. Χριστιάννα Καλογήρου που υπηρέτησε στη Γενική Γραμματεία στο πρόσφατο παρελθόν, είναι πάντα παρόντες στα προβλήματα, στις προτάσεις και τις ανάγκες του νησιωτικού κόσμου.

Στη Κεφαλονιά και την Ιθάκη είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε στη πράξη τη πολιτική βούληση και την επιχειρησιακή ετοιμότητά τους.

Οι καταστροφές του ΙΑΝΟΥ, του μεσογειακού κυκλώνα που έπληξε τα νησιά μας, βρήκαν τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη έτοιμους να ανταποκριθούν στις πολλαπλές προκλήσεις που ακολούθησαν.

Η Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής ήταν παρούσα από τη πρώτη στιγμή στα ζητήματα αρμοδιότητά της.

Το Σχέδιο που συζητούμε και η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά μας είναι η εγγύηση εφαρμογής μιας πολιτικής νησιωτικότητας προς όφελος των ελλήνων πολιτών.

Πηγή

Back To Top