skip to Main Content
1

Ο ρόλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη διαχείριση των στερών αποβλήτων της Κέρκυρας -Αλήθειες και ψέμματα…

 Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας με θέμα την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ,ορισμένοι από τους ομιλητές, είτε για λόγους άγνοιας, είτε, όπως είναι και το πιθανότερο, για λόγους σκοπιμότητας και πολιτικής υποκρισίας,  κατηγόρησαν τους εκπροσώπους της Περιφέρειας και τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, επειδή δεν παρέστησαν στην συζήτηση.

Ως εκ τούτο, κρίνεται απαραίτητο να υπενθυμίσουμε σε κάποιους, ποιες είναι οι θεσμικές αρμοδιότητες της ΠΙΝ και τι έπραξε επί του προκειμένου θέματος, επιτελώντας το καθήκον της απέναντι στους πολίτες της ΠΕ Κέρκυρας.

  • Ρόλος χρηματοδοτικός
  1. Απαντώντας στο σχετικό αίτημα του Δήμου Κέρκυρας και του ΣΥΔΙΣΑ, η ΠΙΝ ενέταξε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο «Δημιουργία υποδομής προεργασίας δεματοποίησης κομποστοποίησης και ταφής υπολειμμάτων οικιακών αποβλήτων νομού Κέρκυρας» με προϋπολογισμό 4.200.000 ευρώ, το 2015, ποσόν που αυξήθηκε το 2017 στα 4.653.773,11 ευρώ.

Από την πίστωση αυτή έχουν δαπανηθεί 318.379,57 ευρώ, ήτοι το 6,8%.

  1. Η ΠΙΝ εξέδωσε δύο προσκλήσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία και στον δήμο Κέρκυρας και τον ΣΥΔΙΣΑ να αντλήσουν πόρους.

Συγκεκριμένα την ΙΟΝ25 «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στην ΠΙΝ» προϋπολογισμού 6.579.101 ευρώ, όπου ο δήμος Κέρκυρας υπέβαλλε δύο προτάσεις συνολικά των 2.164.236,48 ευρώ,  επίσης  την ΙΟΝ39, «Δράσεις ενημέρωσης για ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων της ΠΙΝ» προϋπολογισμού 260.000 ευρώ,  όπου ο δήμος Κέρκυρας και ο ΣΥΔΙΣΑ υπέβαλλαν πρόταση  66. 400 ευρώ και τέλος την ΙΟΝ41 «Δράσεις για την διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ» προϋπολογισμού 11.067.958 ευρώ ,όπου ο δήμος Κέρκυρας και ο ΣΥΔΙΣΑ δεν υπέβαλλαν καμία πρόταση.

 

Συμπέρασμα 1: η ΠΙΝ έδωσε όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης ,τόσο της μεταβατικής φάσης, όσο και της ολοκληρωμένης διαχείρισης, οι οποίες παραμένουν ακόμη ανεκμετάλλευτες.

 

  • Ρόλος περιφερειακού σχεδιασμού της διαχείρισης στερεών αποβλήτων

 

Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στον Περιφερειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α Ιονίων Νήσων, με πρώην πρόεδρο τον τ. δήμαρχο Ζακύνθου και νυν πρόεδρο το δήμαρχο Κέρκυρας.

Ανατέθηκε όμως στην ΠΙΝ με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ύστερα από γραπτή δήλωση του Περιφερειακού ΦΟ.Δ.Σ.Α ότι αδυνατεί να εκπονήσει τον ΠΕΣΔΣΑ.

Σε ο,τι αφορά στην Κέρκυρα ο Περιφερειακός Σχεδιασμός ενσωματώνει απολύτως και στο σύνολο τους τις προτάσεις του δήμου, έτσι όπως περιλαμβάνονται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Κέρκυρας στις 21/04/2016 και στο οποίο προβλέπεται τόσο η χωροθέτηση, όσο και οι μορφές και διαδικασίες διαχείρισης.

 

Συμπέρασμα 2: η ΠΙΝ ανέλαβε ευθύνη άλλων, γιατί προέκρινε ως πρώτιστο το όφελος των πολιτών του Ιονίου , δεν κρύφτηκε πίσω από οποιοσδήποτε υπαρκτές δυσκολίες και αδυναμίες και έφερε σε πέρας ένα δύσκολο έργο, αλλά απαραίτητο για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των νησιών και την εξασφάλιση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

 

  • Ρόλος ελεγκτικός και αδειοδοτικός

Η ΠΙΝ δια της υπηρεσίας Περιβάλλοντος, είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και η δημόσια υγεία και να ικανοποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται από τον Περιφερειακό σχεδιασμό και τις σχετικές εγκρίσεις.

Στα πλαίσια αυτών των ελέγχων και των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στο Τεμπλόνι επιβλήθηκε πρόσφατα η 3η απόφαση επιβολής προστίμου στον ΣΥΔΙΣΑ  ύψους 108.400 ευρώ , ενώ έχει σταλεί σχετικός φάκελος στην Δικαιοσύνη για την διερεύνηση των ευθυνών για κακοτεχνίες και κακή χρήση των πόρων.

Επίσης στην ίδια Δ/νση έχει υποβληθεί από τον ΣΥΔΙΣΑ φάκελος αδειοδότησης του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας, η οποία και εκκρεμεί λόγω σοβαρών ελλείψεων,  ως προς τις απαιτητές από τον νόμο και την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προϋποθέσεις.

Συμπέρασμα 3:

Η ΠΙΝ ,παρά τις σοβαρές αδυναμίες που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού, ασκεί με αξιοπιστία τον ελεγκτικό της ρόλο.

Είναι αλήθεια ότι η ΠΙΝ εκτός από τις θεσμικές της υποχρεώσεις, τις οποίες ασκεί φυσικά σε όλη την γεωγραφική επικράτεια των Ιονίων Νήσων, επέλεξε το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 2016, να εμπλακεί  συνειδητά και στην προσπάθεια υλοποίησης των δεσμεύσεων του δήμου Κέρκυρας  και του ΣΥΔΙΣΑ ,στηρίζοντας τις επιλογές και τις πρωτοβουλίες τους. Δυστυχώς, οι πράξεις και παραλείψεις των φορέων αυτών εξέθεσαν τόσο τους ίδιους όσο και την ΠΙΝ στην προσπάθεια της αυτή. Από το σημείο όμως αυτό μέχρι του σημείου να προσπαθούν ορισμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης, να «δείξουν» την ΠΙΝ ως συνυπεύθυνη, η απόσταση είναι τεράστια και μόνο ως πολιτική σκοπιμότητα από όσους θέλουν να πλήξουν την Περιφερειακή Αρχή και τον Περιφερειάρχη, που καθένας για τους δικούς του λόγους, μπορεί να εκληφθεί.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα συνεχίσει να προσπαθεί στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου και των αρμοδιοτήτων της για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, το ίδιο  συστήνει δε και απαιτεί να πράξουν και οι φορείς που έχουν την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Κέρκυρα.

 

Back To Top