skip to Main Content
1

ΟΑΕΔ: Αυτές είναι οι 60.000 θέσεις εργασίας του 2018 (πίνακας)

Την ηλεκτρονική εγγραφή των ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ και την ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, από την πρώτη στιγμή χωρίς τη φυσική παρουσία του ανέργου, θα δρομολογήσει εντός του 2018 ο ΟΑΕΔ, εξαγγέλλει στην συνέντευξη της στο ένθετο «Καριέρα+Εργασία» της ΕΦΣΥΝ, η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη. «Εκτός από το τηλεφωνικό μας κέντρο που λειτουργεί άρτια, το νέο portal μας που συνεχώς βελτιώνεται και την υπηρεσία υποδοχής σε κάθε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του Οργανισμού, δρομολογούμε σύντομα την ηλεκτρονική εγγραφή των ανέργων και την ηλεκτρονική αίτηση για επίδομα ανεργίας, ως δυνατότητα κάθε ενδιαφερόμενου. Με τον περιορισμό της αναγκαίας φυσικής παρουσίας, θα μειωθούν στο ελάχιστο οι ουρές στα ΚΠΑ», λέει χαρακτηριστικά κ κ. Καραμεσίνη.

Παράλληλη, η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ παρουσιάζει τα προγράμματα που δρομολογεί ο Οργανισμός, εντός του 2018, τα οποία θα  δημιουργήσουν συνολικά 60.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ εκτιμά ότι το ποσοστό της ανεργίας εντός του 2018 θα υποχωρήσει «οπωσδήποτε κάτω του 20% και μάλλον γύρω στο 19,5%».

Τέλος, η κ. Καραμεσίνη ξεκαθαρίζει το τοπίο των επιδομάτων, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις παροχές του ΟΑΕΔ προς τους ανέργους,σημειώνοντας με έμφαση ότι στόχος του Οργανισμού είναι να «καταστεί μια σύγχρονη κοινωνική υπηρεσία, χρήσιμη πρωτίστως στους ανέργους, που έχουν δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία και την προσωπική εξέλιξη, αλλά και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, παρέχοντας στις επιχειρήσεις το κατάλληλο εργατικό δυναμικό».

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ Μαρίας Καραμεσίνη στο ένθετο «Καριέρα+Εργασία» της ΕΦΣΥΝ είναι το εξής:

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε  ότι  το ποσοστό της ανεργίας το 2018 θα πέσει κάτω από 20% μετά από πολλά χρόνια. Θεωρείται ότι είναι εφικτό;

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε κατά μέσο όρο στο 21,5% έναντι 23,5% την ίδια περίοδο το 2016. Εάν η εξέλιξη της απασχόλησης παρουσιάσει τις ίδιες επιδόσεις φέτος, το 2018 θα κλείσει με ποσοστό ανεργίας οπωσδήποτε κάτω του 20% και μάλλον γύρω στο 19,5%. Βέβαια, με τις προβλέψεις για επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, οι επιδόσεις της απασχόλησης μπορεί να είναι ακόμα καλύτερες απ’ ότι πέρυσι και η αποκλιμάκωση της ανεργίας να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Ποια προγράμματα και δράσεις υλοποίησε ο ΟΑΕΔ εντός του 2017, τα οποία συνέβαλαν στη συνολική μείωση της ανεργίας στη χώρα;

Το 2017 ο ΟΑΕΔ υλοποίησε δεκατρία προγράμματα δημιουργίας θέσεων εργασίας για 92,5 χιλιάδες ανέργους και ένα πρόγραμμα διατήρησης της απασχόλησης «οιονεί» μισθωτών που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασής τους σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
 
Μία μεγάλη ομάδα των προγραμμάτων δημιουργίας θέσεων εργασίας απευθύνθηκε στον δημόσιο τομέα για την απασχόληση ανέργων για ορισμένο διάστημα. Συγκεκριμένα υλοποιήσαμε τέσσερα μεγάλα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, εκ των οποίων τρία για την υλοποίηση έργων σε όλους τους δήμους της χώρας και ένα για την στελέχωση των κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων. Επιπρόσθετα, με ένα ειδικό πρόγραμμα για την απασχόληση ανέργων στο δημόσιο τομέα υγείας, καλύψαμε τις επείγουσες ανάγκες του τελευταίου σε νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Στην ίδια ομάδα συγκαταλέγεται και το πρόγραμμα, που προκηρύξαμε το καλοκαίρι, πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
 
Μια δεύτερη ομάδα προγραμμάτων δημιουργίας θέσεων εργασίας απευθύνθηκε στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και τους φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ) για την απασχόληση ανέργων διαφόρων κατηγοριών. Ανασχεδιάσαμε το πρόγραμμα για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω για να το καταστήσουμε πιο ελκυστικό για τις επιχειρήσεις και να το επεκτείνουμε στους βραχυχρόνια ανέργους. Εντάξαμε σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας νέους 18-24 και 25-29 ετών που είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε αντίστοιχα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις μέσω πρακτικής άσκησης στο αντικείμενο των σπουδών τους. Προκηρύξαμε πρόγραμμα επιχορήγησης της πρόσληψης σε νέες θέσεις εργασίας ανέργων 30-49 ετών με συγχρηματοδοτούμενους πόρους από το ΕΣΠΑ. Ωστόσο, οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν λόγω της χρήσης της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπ. Ανάπτυξης και τα παράπονα των επιχειρήσεων που είχαν κάνει αίτηση για κάλυψη των κενών θέσεών τους μας οδήγησαν στην επαναπροκήρυξη του προγράμματος με εθνικούς πόρους.
 
Να μην ξεχάσουμε δύο επιπλέον προγράμματα για τον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα. Το πρώτο αφορά την ένταξη επιδοτούμενων ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας με τη προαιρετική χρήση μέρους του επιδόματος ανεργίας (επιταγή επανένταξης) και σημαντικών επιπρόσθετων πόρων του ΟΑΕΔ ως επιχορήγηση για τις επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να τους προσλάβουν για τουλάχιστον δώδεκα μήνες. Το δεύτερο πρόγραμμα εξαντλεί το ύψος των οικονομικών κινήτρων (επιχορήγηση 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους) για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, αποφυλακισμένων, απεξαρτημένων χρηστών ουσιών και νεαρών παραβατικών ατόμων. Σε περίπτωση πρόσληψης ατόμων με αναπηρία, προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας. Τα δύο παραπάνω προγράμματα, μαζί με αυτά για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω στον ιδιωτικό/κοινωνικό τομέα και εκείνο για τους μακροχρόνια άνεργους 55-67 ετών στις δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις των ΟΤΑ αποτελούν μονίμως ανοιχτά προγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και φορείς μπορούν να κάνουν αίτηση όποτε συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.
 

Είστε ικανοποιημένη από την ανταπόκριση των εργοδοτών σε μια σειρά από επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Για παράδειγμα τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιταγή εργασίας ή την επιδότηση για την πρόσληψη εργαζομένων που έχουν μπλοκάκια;

Ο ΟΑΕΔ και με την πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων επανασχεδίασε το πρόγραμμα για τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιταγή εργασίας, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό . Η ανταπόκριση ανέργων και εργοδοτών ήταν σαφώς μεγαλύτερη απ΄ότι στο προϋπάρχον πρόγραμμα αλλά όχι η επιθυμητή. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι η απορροφητικότητα των προγραμμάτων στον ιδιωτικό τομέα εξαρτάται σημαντικά από τις επικρατούσες συνθήκες στην οικονομία αλλά και στην αγορά εργασίας. Αν μια επιχείρηση στην παρούσα οικονομική συγκυρία, που δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν μακροχρόνιες δεσμεύεις  μπορεί να εξασφαλίσει φθηνό εργατικό δυναμικό με άλλους τρόπους  πέραν της επιδότησης του ΟΑΕΔ  που προϋποθέτει δέσμευση για μη μείωση του προσωπικού, δεν θα απευθυνθεί εύκολα σε μας. Με την είσοδο της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά και τη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας, θα μπορέσουμε να εξάγουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα για την απορροφητικότητα των προγραμμάτων από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες προσαρμογές και βελτιώσεις, όπου χρειάζεται, αλλά και για να καταλήξουμε μαζί με τις επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους τους στο νέο πλαίσιο συνεργασίας μας.
 

Έχετε θέσει ως στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Υπάρχει κάποια πρόοδος σ’ αυτό τον τομέα;
 
Εκτός από το τηλεφωνικό μας κέντρο που λειτουργεί άρτια, το νέο portal μας που συνεχώς βελτιώνεται και την υπηρεσία υποδοχής σε κάθε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του Οργανισμού, δρομολογούμε σύντομα την ηλεκτρονική εγγραφή των ανέργων και την ηλεκτρονική αίτηση για επίδομα ανεργίας, ως δυνατότητα κάθε ενδιαφερόμενου. Με τον περιορισμό της αναγκαίας φυσικής παρουσίας, θα μειωθούν στο ελάχιστο οι ουρές στα ΚΠΑ.

Ο ΟΑΕΔ σύντομα θα ενισχυθεί με 335 μόνιμους υπαλλήλους μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Πώς θα συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού προς όφελος των ανέργων;

Ο ΟΑΕΔ περιμένει πώς και πώς αυτούς τους υπαλλήλους με υψηλά προσόντα που θα τους απασχολήσει ως εργασιακούς συμβούλους, διπλασιάζοντας το δυναμικό του ως προς την παροχή υπηρεσιών προς τους ανέργους και τις επιχειρήσεις. Ξέρετε, ο ΟΑΕΔ έχει πρόσφατα αναπτύξει και αποκτήσει νέα εργαλεία για την ανάλυση των χαρακτηριστικών των ανέργων και την στατιστική παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς εργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που θα επιτρέψουν στους εργασιακούς μας συμβούλους να παρέχουν τεκμηριωμένη καθοδήγηση στους ανέργους που τους συμβουλεύονται για την εργασιακή και επαγγελματική τους ένταξη. Ταυτόχρονα, έχουμε πρόσφατα εφαρμόσει το θεσμό του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών, που έχει ως καθήκον να έρχεται καθημερινά σε επαφή με τις επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους πληροφορίες και καταγράφοντας τις απόψεις τους για τα κίνητρα και τις δυνατότητες αξιοποίησης των προγραμμάτων και υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ως προς την κάλυψη των προσφερόμενων κενών θέσεων εργασίας. Έχουμε βάλει πλώρη – διοίκηση και εργαζόμενοι – για μεγάλες αλλαγές και τομές σε σχέση με το παρελθόν. Ο ΟΑΕΔ αλλάζει τα τελευταία χρόνια, σταθερά και, προπαντός, οργανωμένα, με πρόγραμμα και στόχους. Προσωπικό μου στοίχημα και σύνθημα, που δεν κουράζομαι να επαναλαμβάνω με κάθε ευκαιρία στους εργαζόμενους του Οργανισμού σε όλη τη χώρα, είναι το εξής: Ο ΟΑΕΔ να αφήσει πίσω το γραφειοκρατικό και πελατειακό του παρελθόν και να καταστεί μια σύγχρονη κοινωνική υπηρεσία, χρήσιμη πρωτίστως στους ανέργους, που έχουν δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία και την προσωπική εξέλιξη, αλλά και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, παρέχοντας στις επιχειρήσεις το κατάλληλο εργατικό δυναμικό. Μόνο δίνοντας τη μάχη για να είμαστε καθημερινά όλο και πιο χρήσιμοι, κερδίζουμε την αξιοπιστία μας.
 

ΕΝΘΕΤΟ 1
Προσλήψεις 60.000 ανέργων μέσω έξι προγραμμάτων το 2018

Ποια προγράμματα είναι έτοιμα με την είσοδο του νέου χρόνου και ποια σχεδιάζετε να υλοποιήσετε εντός του 2018;
 
Το 2018 θα είναι το έτος υλοποίησης αρκετών καινοτομικών προγραμμάτων
Θα ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο με το πρόγραμμα «πρώτης πρόσληψης» για αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες νέους έως 35 ετών που μπορούν να επιχορηγηθούν στο 50% του μισθολογικού  και μισθολογικού κόστους για την πρώτη πρόσληψη μισθωτού ή μισθωτών. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια δύο προγράμματα: ένα που θα δίνει κίνητρα στους εργοδότες για τη μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων τους από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, και ένα άλλο πιλοτικό πρόγραμμα για μικρό αριθμό ανέργων ηλικίας 18-24 ετών που μένουν στην Καλλιθέα, προκειμένου να δοκιμαστεί από τον ΟΑΕΔ για πρώτη φορά ένα «ανοικτό πλαίσιο υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας», που διέπεται από την αρχή του να παρέχεται σε κάθε άνεργο-η διαφορετικό μίγμα πολιτικών ανάλογα με τις ανάγκες του-ης ή να του-ης προτείνεται προσφερόμενη θέση εργασίας από εργοδότη εκτός προγραμμάτων. Ετοιμάζουμε επίσης άλλα τρία προγράμματα για άνεργους νέους (στήριξη για έναρξη επιχείρησης, προώθηση στην μισθωτή απασχόληση, ολοκληρωμένη παρέμβαση), ένα πρόγραμμα για πρώην εργοδότες-αυτοαπασχολούμενους που επιθυμούν επανεκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.Επίσης θα υλοποιήσουμε σε συνεργασία  με το υπουργειο Εργασίας έπρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 20.000 θέσεις στον δημόσιο τομέα καθώς και  άλλα προγράμματα, που θα ανακοινωθούν αρμοδίως όταν έρθει η σειρά τους.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Τα έξι προγράμματα ΟΑΕΔ για 60.000 ανέργους το 2018
         Πρώτη πρόσληψη μισθωτού ή μισθωτών για αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες νέους έως 35 ετών  20.000 ωφελούμενοι
         Μετατροπή μερικής απασχόλησης σε πλήρους 3.000 ωφελούμενοι
         Νεανική επιχειρηματικότητα : Συμβουλευτική και καθοδήγηση για 5.000 νέους , Επιχορήγηση 2.500 επιχειρηματικών σχεδίων
         Προώθηση στη μισθωτή απασχόληση αποφοίτων ΑΕΙ και Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  10.000 ωφελούμενοι
         Ολοκληρωμένη παρέμβαση για νέους με απολυτήριου Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου 4.500 ωφελούμενοι 
         Πρόγραμμα  κοινωφελούς εργασίας για 20.000 ανέργους στο Δημόσιο Τομέα 

 

 

ΕΝΘΕΤΟ 2
ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα οκτώ επιδόματα που χορηγούνται στους ανέργους

Τελικά, πόσα και ποια είναι τα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε ανέργους;

Πέραν του τακτικού επιδόματος ανεργίας, ο ΟΑΕΔ παρέχει επίσης το επίδομα μακροχρονίως ανέργων, το βοήθημα ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, το ειδικό εποχικό βοήθημα, το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, το ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων, το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών και το ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες άνεργους.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Τα οκτώ επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε ανέργους

-Τακτικό επίδομα ανεργίας. 
-Επίδομα μακροχρονίως ανέργων.
-Βοήθημα ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων.
-Ειδικό εποχικό βοήθημα.
-Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας.
-Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων.
-Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών. 
-Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες άνεργους.

Η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κ. Μαρία Καραμεσίνη

aftodioikisi.gr

Back To Top